Konut satışları 2015 yılından bu yana en düşük seviyesini gördü. Böylece konut satışları 2023 yılında %15 oranında gerileme kaydetti.

Konut satışları 11 aylık dönemde toplam 1.087.349 adetle 2015'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Böylece konut satışları 2023'te %15 oranında gerileme kaydetti. Konut piyasasındaki yavaşlamada konut finansmanına erişimin zorlaşması ve konut fiyatlarındaki artışın etkili olduğu görülüyor.
2023'te görülen gerilemede en çok dikkat çeken veri, ipotekli satışların toplam satışlar içindeki oranının bugüne kadarki en düşük seviyesi olan %16’ya gerilemesi oldu. 11 aylık dönemde ilk kez satılan konut adedi 328 bin 299, ipotekli olarak satılan konut adedi 171 bin 706, günlük konut satış adedi ise 4 bin 687 olarak gerçekleşti.


2024'ün en önemli konu başlıklarından biri konut fiyatlarındaki hızlı artış. Yıllık nominal konut fiyat artışı %86,5 seviyesinde iken, yıllık reel konut fiyat artışı %15,6, Türkiye geneli ortalama birim fiyat 30 bin 36TL /metrekare olarak gerçekleşti. 2022 itibarıyla konut sahipliği oranı %56,7, kiracı oranı %27,2 olarak seyretmekte. 11 aylık dönemde konut satışlarındaki yıllık azalma da – %14,9 seviyesinde meydana geldi. Göç konusunun konut piyasasında bir diğer önemli veri oldu. 

2024'e ilişkin sektörel beklentimiz konut kredilerindeki sıkılaşmanın devam etmesi durumunda konut piyasasında yavaşlamanın sürebileceği. İlk kez ev satın alacaklara sağlanacak teşvikler kira piyasası üzerindeki baskının hafifletilmesi açısından kritik önem taşıyor.

“Konut fiyatlarının geldiği mevcut seviye, alım gücünde azalma ve kira fiyatlarında artış olarak kendini gösterdi."

Temmuz 2021 itibarıyla oluşan negatif reel faiz ortamı ve enflasyon, konut yatırımında güvenli liman olarak görülüyorken konut fiyatları artışındaki ivme özellikle son iki yılda görüldü. Konut fiyatlarının geldiği mevcut seviye ise alım gücünde azalma ve kira fiyatlarında artış olarak kendini gösterdi. Bunlarla birlikte konut fiyatları üçüncü çeyrekte aylık bazda enflasyonun altında artış göstererek yavaşlama sinyalleri verdi. Yıllık nominal konut fiyat artışı %86,5 seviyesinde olurken, yıllık reel konut fiyat artışı %15,6, Türkiye geneli ortalama birim fiyat 30 bin 36 TL/metrekare olarak gerçekleşti. Diğer yandan konut piyasasında 2024 yılında üç ana başlığın gündemde olacağını düşünüyoruz.

Bunlardan ilki;
- Yeni konut üretimini özendirici araçların geliştirilmesi,
- İkincisi, deprem bölgelerinin yeniden inşası ve bunun finansman kaynaklarının ve kaynak akış rotasının oluşturulması,
- Üçüncüsü ise yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada en önemli konu başlıklarından biri olan barınma sorunu olarak gün yüzüne çıkıyor.


DUYGU ŞAHİN

Lisanslı Gayrimenkul Profesyoneli

COLDWELL BANKER TRİO GAYRİMENKUL