Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren çok önemli vergi düzenlemesine ilişkin yeni düzenleme geliyor.

Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren çok önemli vergi düzenlemesine ilişkin yenilikler geliyor.

Düzenlemelerin önümüzdeki günlerde “vergi reformu paketi” olarak açıklanarak Meclis’e gelmesi gündemde.

Hükümet, gayrimenkul ve arsaların gerçek değeri üzerinden alım-satımının yapılması ve böylece vergi kaybının önlenmesi konusunda önemli bir çalışma başlattı. Torba yasayla bu hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenen taslak çalışma, dün Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelirler İdaresi Başkanlığı yetkililerince Cumhurbaşkanlığı’na sunuldu.

Yeni  taslağa göre, emlak vergileri ve tapu harçları artık gayrimenkullerin emlak vergisine esas değeri (belediye rayici) değil, bölgesel rayiç bedeli üzerinden tahsil edilecek.

Sistemin sağlıklı yürütülmesi için, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne entegre bir "Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi" kurulacak. Tapudaki işlemler bu merkezdeki bilgilere ve taşınmazla ilgili ekspertiz raporuna dayanılarak yapılacak. Yani tapudaki satışlar gerçek değerine göre yapılmış olacak. Böylece tapu harcı eksik ödenmeyecek, gayrimenkul satışı nedeniyle ortaya çıkması gereken vergilerden kaçırılamayacak.

Satış yılına bakılmaksızın vergi alınacak.

Çalışmada yer alan düzenlemeye göre daha önce gayrimenkul veya arsa alındıktan 5 yıl sonra satılması halinde gelir vergisi alınmıyordu. Yapılan yeni düzenlemeye göre 5 yıl şartı kalkacak ve hangi yılda satıldığına bakılmaksızın, gayrimenkul satışından elde edilen kârlar vergilendirilecek.

Böylelikle tüm alım-satım işlemlerinden sağlanan kazançlar gelir vergisine tabi tutulacak. Bu şekilde şehirleşmenin yarattığı arsa ve imar rantının önüne geçilmesi planlanıyor.

Tapuda gerçek satış bedeline geçiliyor.

Çalışmanın en önemli maddelerinde biri ise "Bölgesel Rayiç Bedel" uygulaması olacak.

Bölgesel rayiç bedel uygulamasına geçilecek ve gayrimenkuller için bölge bölge emlak vergisine esas değer değil, rayiç bedel tespit edilerek emlak vergisi ödemeleri bu bedel üzerinden gerçekleştirilecek.

Bunun için taşınmazların değerlerine yönelik veriler ile mülkiyet bilgilerinin tutulmasına yönelik kurulan Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne entegre olan tapudaki işlemler bu merkezdeki bilgilere ve taşınmazla ilgili ekspertiz raporuna dayanılarak yapılacak.

Hem harçlar hem de emlak vergileri ciddi oranda artacak.

Bölgesel olarak rayiç bedel tespit edilerek, tapu harcı ödemeleri ve emlak vergisi ödemeleri bu bedel üzerinden gerçekleştirilecek. Söz konusu uygulama yeni düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten sonra tapuda yapılacak işlemleri kapsayacak. Böylece alım-satımlarda artık belediyelerin rayiç bedelleri değil, devletin bölgesel olarak belirlediği rayiç bedeller baz alınacak. Bu çalışmayla milyonlarca taşınmazın rayiç bedel üzerinden ödediği vergiler de ciddi oranda artırılacak.

DUYGU ŞAHİN

Lisanslı Gayrimenkul Profesyoneli

www.duygusahin.net