KOBİ'LERE MÜJDE!!! KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Komisyonda görüşmeleri devam eden kanun teklifi kapsamında gayrimenkul kiralamalarında uygulanan stopaj uygulamasının kalıcı olarak kaldırılması sağlanarak özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler ile esnaf ve sanatkarların mali yükten kurtarılması amaçlanıyor. 

Dünyada ortaya çıkan koronavirüs salgını ve iktidarın izlediği yanlış politikalar sonucu ortaya çıkan derin ekonomik kriz küçük ve orta ölçekli işletmeler ile esnaf ve sanatkârlarımızı da olumsuz etkilemiştir. Ülkemizin ekonomik toplumsal ve siyasal hayatında göz ardı edilemeyecek bir yere sahip olan bu işletmeler, yaşanan kriz nedeniyle etkisi giderek ağırlaşan birçok sorunla karşı karşıya bulunmaktadır. 

Esnaf ve sanatkârlarımızın yaşadığı en büyük sorun maliyetlerin yüksekliği ile piyasalardaki talep daralmasına bağlı azalan iş hacmidir. Bunlara bağlı olarak gelişen önemli bir diğer sorun da sınırlı finansman olanaklarıdır. Kredi olanaklarının sınırlı olması KOBİ'lerin rekabet gücünün artırılmasına yönelik yenilik çabalarını olumsuz yönde etkilemektedir. 

Finansman sıkıntılarının yanı sıra KOBİ'lerin karşılaştığı önemli bir sorun da vergilendirmedeki adaletsizliktir. Vergi sistemindeki adaletsizlik bir yandan KOBİ'lerin kaynaklarını sınırlandırarak büyümesine ve gelişmesine engel olurken diğer yandan kayıtdışı ekonomiye kaçışı hızlandırarak devletin vergi kaybına uğramasına yol açmaktadır. 

Küçük ve orta ölçekli işletmeler ile esnaf ve sanatkârlarımızın ülkemiz ekonomisi içindeki büyüklüğü ve önemi dikkate alındığında bu kesimin yaşadığı olumsuz etkilerin toplumun tamamına yansıması kaçınılmaz olup sorunların çözümüne yönelik tedbirlerin ivedilikle alınmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bu kapsamda 31/07/2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile stopajlara ilişkin 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu . Kararında değişiklikler yapılarak 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi kapsamında gayrimenkul kiralamalarında uygulanan stopaj oranı geçici olarak %20'den %10'a düşürülmüştür. Yeni bir süre uzatimi olmaz ise gayrimenkul kiralamalarındaki %10'luk stopaj uygulaması 30/9/2021 tarihinde sona erecektir. Kanuna göre taşınmaz sahibinin ödemesi gereken ancak gerçekte kiracı tarafından ödenen kira stopajı kiracı durumundaki işletmeler üzerinde adaletsiz bir vergi yüküne dönüşmektedir. Zaten-ciddi finansman sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kalan işletmelerin üzerindeki bu adaletsiz vergi yükünün kaldırılması gerekmektedir.

Kanun teklifi ile gayrimenkul kiralamalarında uygulanan stopaj uygulamasının kalıcı olarak kaldırılması sağlanarak özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler ile esnaf ve sanatkârlarımızın zaten adaletsiz olan bu mali yükten kurtarılması amaçlanmıştır.

DUYGU ŞAHİN

RE/MAX GAYRİMENKUL DANIŞMANI

duygu@remaxlotus.com

YORUM EKLE
YORUMLAR
Oko
Oko - 3 hafta Önce

O eleştirdiğin sorunlara çare bulan da yine aynı iktidar biliyorsun dimi. Sen ve senin gibiler değil.