‘’Adalet olmazsa toplum nefes alamaz"

2019 – 2020 Adli Yıl açılış töreninde konuşan Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, ‘’ Adalet toplumun oksijenidir, adalet olmazsa toplum nefes alamaz, gelişemez. Demokrasi ve barış, toplumdaki bireylerin adalet duygularının gelişerek vicdanlı olabilmeleriyle mümkündür.’’ dedi.

‘’Adalet olmazsa toplum nefes alamaz"

Kapaklı Gazetesi - 2019 – 2020 Adli Yıl açılış töreninde konuşan Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, ‘’ Adalet toplumun oksijenidir, adalet olmazsa toplum nefes alamaz, gelişemez. Demokrasi ve barış, toplumdaki bireylerin adalet duygularının gelişerek vicdanlı olabilmeleriyle mümkündür.’’ dedi.

Çerkezköy Adliyesi, 2019-2020 Adli Yıl Açılışı münasebetiyle bir kutlama töreni tertip etti. Törene Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, savcılar, hakimler ve bölgede hizmet veren avukatlar ile adliye personeli katılım gösterdi.

‘’KİŞİSEL YARARLARI ADALETİN ÖNÜNDE TUTMAK GÜVENİ ZEDELER’’

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Başsavcı Örenci, ‘’Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, geçtiğimiz adli yıllarda ebediyete uğurladığımız meslektaşlarımızı, alçak terör saldırıları sonucu hayatlarını kaybeden yargı şehitlerimizi, canları pahasına vatanımızı koruyan güvenlik güçlerimizi, vatandaşlarımızı ve 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe teşebbüsünde yaşamını yitiren demokrasi şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Adalet toplumun oksijenidir, adalet olmazsa toplum nefes alamaz, gelişemez. Demokrasi ve barış, toplumdaki bireylerin adalet duygularının gelişerek vicdanlı olabilmeleriyle mümkündür. Adaletli olmak tüm bireylerin sahip olmaları gereken insani bir erdemdir. Haksızlığı tercih etmek ve kişisel yararları adaletin önünde tutmak, kişinin vicdanında yer alması gereken adalet duygusunu zedeler. Bu da toplumsal düzeni bozar. Adaletin sadece mahkemelerce dağıtılması yeterli değildir. Yaşamın her aşasında adil davranış sergilemek gerekir. Anne ve babaların, komşuların, kamu yöneticilerinin ve görevlerinin, öğretmenlerin, polislerin, mühendislerin, esnafın kısacası devletin ve toplumun tüm katmanlarındaki tüm kişilerin adil olmaları ve adil olmayı özendirmeleri gerekir. Adaletli olmanın erdem olduğu, devletin, toplumsal barışın ve kamu düzeninin temelinin adalet olduğu, en yüksek seviyeden en düşük seviyeye kadar dillendirilmeli. Buna uygun davranılmalı ve yaşanılmalıdır. Bu nedenle Çerkezköy ilçemizde adil bir yaşam oluşabilmesi için hemşehrilerimizin adaleti yaşamlarının her alanında öncelemeleri gerekmektedir. İş bu bunun başardığımız zaman ilçemizin huzur ortamı özlenen seviyeye gelecektir.’’ dedi. 

‘’İNSANLAR ADALETİ SAĞLAYACAK HAKİMLERİN OLDUĞUNA İNANMAK İSTER’’

Adaletin toplum ve devlet düzeni için gerekli olduğunu belirten Örenci, ‘’Adaletsizlik insanların devlete olan güvenlerini sarsar ve devlete karşı bir yabancılaşmaya neden olur. Toplumsal düzenin işleyişinde en temel unsur, bağımsız ve tarafsız bir adalet sistemidir. Hukuka güven duygusunun temelinde adalet bulunmaktadır. İnsanlar sosyal, ekonomik ve teknolojik alanda bir haksızlığın mağduru olduklarında veya haksız bir suçlamaya ya da davayla karşı karşıya kaldıklarında adaletin gerçekleşmesini sağlayacak hakim ve Cumhuriyet Savcıları olduğuna inanmak isterler. Aksi takdirde insanlar her an haksız bir suçlama veya davayla karşılaşabileceklerini düşünerek normal yaşamlarına devam edemezler. Hukuk sisteminin adil bir şekilde çalıştığının insanlara benimsetilmesi gerekir. Bu da sizlerin verdiği kararların hukuka ve vicdana uygun ve mümkün olduğunca en kısa zamanda olmasıyla sağlanabilecektir. Bu nedenle sizlere büyük görev düşmektedir. Sizlerin bu hususları haklınızdan çıkarmadan bu görevi layıkıyla yerine getireceğinize inancımız tamdır. ‘’ ifadelerini kullandı. 

‘’HAK ARAMA VE SAVUNMA HAKKI KUTSALDIR’’

Son olarak Çerkezköy Adliyesi olarak bölgede kanun nizamını sağlamak adına gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Örenci, ‘’Herkes meşru bütün vasıta ve yollarından faydalanmak suretiyle yargı merciileri önünde, davacı ve davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahiptir. Hak ve özgürlükler kullanılınca, yani yaşama geçince anlam ve değer kazanır. Hak ve özgürlüklerin yaşama geçirilmesi, savunma hakkının ve hak arama özgürlüğünün varlığına bağlıdır. Bu açıdan savunma hakkı kutsaldır. Bu kutsal görev öncelikli olarak siz avukatlar tarafından yerine getirilmektedir. Bu nedenle avukat meslektaşlarımıza da önemli görevler düşmektedir. Bizler Çerkezköy Adliyesi olarak avukatlarımızın yargı faaliyetlerine bugüne kadar yapmış oldukları katkılarından dolayı memnuniyetimizi ifade etmek istiyoruz.  HSK tarafından yayınlanan 2019 yılı yaz kararnamesi ve sonrasında yapılan kura kararnamesi ile adliyemizden 4 Cumhuriyet Savcımız ile 5 hakimimiz başka adliyelere, 6 Cumhuriyet Savcımız ile 5 hakimimiz Çerkezköy Adliyesi’ne atanmıştır. Çerkezköy Adliyemiz günümüz itibariyle 18 Cumhuriyet Savcısı, 15 Hakim ile hizmet vermektedir. Bu vesile ile tayinen gelen tüm meslektaşlarıma hayırlı olsun diyorum. Bizler Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız ve adliye personelimiz olarak tüm enerjimiz, bilgimiz, birikimimiz; Devletimize ve Milletimize hizmet bilincimiz ile yeni Adli yıla bu yıl da hazırız. Bunu tüm vatandaşlarımızın bilmesini isteriz. Ben bu duygu ve düşüncelerle yeni adli yılımızın hayırlı olmasını diliyorum.’’ Şeklinde konuştu.

''DEMOKRASİ EN DUYARLI OLDUĞUMUZ KONULARDAN BİRİDİR''

Cumhuriyet Başsavcısı Örenci’nin konuşmalarının ardından Tekirdağ Barosu Çerkezköy Sorumlusu Avukat Mustafa Teymur günün anlamına ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. Avukat Teymur, ‘’Adli Yıl açılış töreninde, yargının ve doğal olarak yargının kurucu ayağı olan, dünyanın en saygın ve kadim mesleği olan savunmanın ve savunmanın örgütlü yapısı olan baroların, Mesleğin sorunlarını, yargının sorunlarını, toplumun sorunlarını görüş ve düşüncelerini açıklaması yasal yükümlüğüdür. Bu durum Avukatların ve mesleklerinin öneminin anlaşılması açısından son derece önemlidir. Tekirdağ Barosunun görevi ve hedefi sadece avukatlık mesleğinin ve avukatların sorunlarını çözmek, onların mesleki yönden ilerlemelerine ve geliştirmelerine destek vermek, hukuka katkıda bulunmak değildir. Bu görev ve hedefin yanında Tekirdağ Baromuzun Cumhuriyetin kurucu değerlerine, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı olmak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine getirmede öncü olmak, insan haklarını savunan, ülkemizin demokrasi yönünden gelişmesi konusunda katkı yapma görevi ve hedefi de bulunmaktadır. Tekirdağ Barosu olarak Avukatlık Kanunun bize yüklediği görev ve sorumlulukların yanında ayrıca savunmanın bağımsızlığı ve özgürlüğü, Yargı bağımsızlığı, Yargıç tarafsızlığı, Demokrasi, Hukuk Devleti Temel Hak ve Özgürlükler en fazla duyarlı olduğumuz konuların başında gelmektedir.’’ dedi.

‘’HUKUKÇU OLMANIN NE KADAR ZOR OLDUĞU BİLİNMEKTEDİR’’

Avukatlık mesleğinin zorluklarından bahseden Teymur, ‘’Hukuk devleti olmayı tam olarak idrak edememiş, demokrasi geleneği olmayan ve insan hakları alanında ideal bir noktada olmayan ülkelerde ve ülkemizde birer hukukçu insan hakları savunucuları olarak işimizin ne kadar zor olduğu bilinmektedir. Hâkim ve savcıların önünde dosyaların yığıldığı, örgütlenme haklarının olmadığı, buna karşılık emeklerinin gerçek karşılığının alınmadığı, adliyelerin kâtip ve mübaşir sayısının eksik olduğu, Avukatların yeri geldiğinde serbest meslek, yeri geldiğinde kamu görevlisi olarak kabul edildiği ama kamu adına verilen bu yetkileri kullanmaya gelince bin bir engel çıkarıldığı, gece vakti bile göreve gönderilen Avukata yol ücretinin çok görüldüğü, dosya incelemede Avukatlık yasasına aykırı olarak engeller çıkarıldığı, yasal birtakım güvenceleri olmasına rağmen rahat bir şekilde soruşturma ve kovuşturmaya maruz kaldıkları ve bu eksende zaman zaman tutuklandıkları, yapılan her yanlışta adeta günah keçisi haline getirildiği, görev üstlendikleri davalarda müvekkil ile özdeşleştirildiği, pratikte yargının kurucu unsuru olan Avukatların önlerinin tıkandığı, her gün adliyede görev ifa etmelerine ve adliyenin idari düzenine ilişkin birtakım kararlara imza atan birim olmasına rağmen Adalet komisyonlarında bulunmadıkları bir sistemde; hep birlikte hukuk zemininden uzaklaşmadan mücadele ederek bu engelleri aşma ve eksiklikleri tamamlama durumundayız.’’ Sözlerini kaydetti.

‘’HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE DAYALI BİR YIL DİLİYORUM’’

Son olarak dilek ve temennilerde bulunan Avukat Teymur şunları söyledi; ‘’Toplumu bir arada tutan birçok değer vardır, bunun başında da “Adalet Mülkün Temelidir” sözünde ifade edildiği gibi adalettir.  O halde Yargı da Adalet duygusunu, Yargı Etiği ilkelerinde belirtildiği üzere ise Bağımsızlık, Tarafsızlık, Doğruluk, Dürüstlük, Eşitlik, Ehliyet, Liyakat ve Uygulama ile yerine getirmelidir. Yeni Adli Yılın “Hukukun Üstünlüğüne” dayalı bir yıl olmasını diliyorum.’’

Konuşmaların ardından katılımcılara türlü ikramlarda bulunuldu.

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2019, 20:02

Furkan Bolat

Editör


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner3