Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen denetimler sonrası DES Otelin ruhsatında belirtilen oda sayısından fazla oda yapıldığı, ofis kısmında bulunan bölümün otelin sosyal alanına dahil edildiği, ruhsata ve imara aykırı sauna ve hamam gibi eklentilerin yapıldığı belirlendi.

Büyükşehirden bayramda ücretsiz servis desteği Büyükşehirden bayramda ücretsiz servis desteği

YILDIZ KULLANAMAYACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın incelemelerin ardından aldığı karar doğrultusunda otelin turizm belgesi iptal edildi ve yıldızları söküldü. Alınan bu karar doğrultusunda otelin turizm belgesinin iptal edilmesi nedeniyle yıldız kullanamayacak ve içki servisi yapamayacak.

TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Yapılan incelemeler sonrası Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü (Turizm İşletmeleri Belgelendirme ve Geliştirme Daire Başkanlığı)'nün 25.02.2024 tarihli ve E-12539730-324[934.99;323]-4795703 sayılı yazısında, “Des Otel’e ait  “4 Yıldızlı Otel Turizm  İşletmesi Belgesi  2634  sayılı Turizmi  Teşvik  Kanunu'nun  34'üncü  maddesinin  birinci  fıkrasının  (f)  bendi  hükmü  uyarınca  iptal edildiğinden  tesise  ait  eski  belgenin  /  plaketin  arşivlenmek  üzere  Müdürlüğümüze  teslim  edilmesi hususunda gereğini rica ederim” denildi.