Aralık ayı meclis toplantısının ikinci oturumu açılış ve yoklama ile başladı. Ardından komisyon raporlarının görüşülmesine geçildi. İlk olarak İmar Komisyonu raporları görüşüldü. Atatürk Mahallesi 2004 ve 1616 numaralı adalar arasında kalan yolun imar planında değişiklik yapılarak tekrar düzenlenmesi ve iki imar adasındaki parseller için yeniden parselasyon yapılmasını içeren konunun daha ayrıntılı incelenebilmesi için komisyon çalışmalarının devam etmesine yönelik oy birliğiyle alınan karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Atatürk ve Cumhuriyet Mahallelerinin belirli bir kısmını kapsayan ve Kapaklı 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde yaklaşık 544 hektar alan için İlave Plan Notu Eklenmesi ve 3.24. Plan Notunda değişiklik yapılmasına dair hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği konusuyla ilgili komisyonun oy birliğiyle aldığı karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan ve Fatih Mahallesi 711 ada 4 parsel çevresinde yer alan isimsiz sokaklara isim verilmesini içeren konuyla ilgili komisyonun oy birliğiyle aldığı karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.Yılın Son Meclisi Toplandı1

Bahçeağıl mahalle muhtarı Kenan Çelik tarafından sunulan dilekçe ile mahalle sakinlerinden genç yaşta hayatını kaybeden Özlem İbidan Yılmaz’ın isminin mahalleye yeni yapılan park alanına verilmesiyle ilgili konunun daha ayrıntılı incelenebilmesi için komisyon çalışmalarının devam etmesine yönelik oy birliğiyle alınan karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.

Karaağaç, Fatih, Mimar Sinan ve Kazım Karabekir Mahallelerini kapayan yaklaşık 262 hektar alan için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Karaağaç Köy İçi ve Karaağaç Köy İçi İlave Uygulama İmar Planı Revizyonu konusuyla ilgili komisyonun oy birliğiyle aldığı karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.

İmar Komisyon raporlarının görüşülerek karara bağlanmasının ardından Plan ve Bütçe Komisyon raporları görüşüldü. Karaağaç Mahallesi 326 ada 15 nolu parselde bulunan 25,03 metrekarelik belediye hissesinin satışının yapılmasını içeren konuyla ilgili komisyonun oy birliğiyle aldığı karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Bahçelievler Mahallesi 2220 ada 1 parsel 81,00 metrekare taşınmazın 476.219,25 TL bedel üzerinden 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 17. Maddesine göre Türkiye Elektrik İletişim A.Ş Genel Müdürlüğüne devrinin yapılmasıyla ilgili komisyonun oy birliğiyle aldığı karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.11.2023 tarih 60963 sayılı Ödenek Aktarımı konusuyla ilgili komisyonun oy birliğiyle aldığı karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.

İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyon raporlarının görüşülerek karara bağlanmasının ardından konuşan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, alınan kararların hayırlı olmasını diledi.

Kapaklı’ya 2 bin 500 kişilik spor salonu müjdesi Kapaklı’ya 2 bin 500 kişilik spor salonu müjdesi