Belediye Meclisi korona sonrası ilk kez toplandı

Kapaklı Belediyesi Temmuz ayı Olağan Meclis toplantısının 1. oturumu gerçekleştirildi.

Belediye Meclisi korona sonrası ilk kez toplandı

Kapaklı Gazetesi - Kapaklı Belediye Başkan Vekili İbrahim Aktürk başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı öncesinde, Kapaklı Belediyesi tarafından, COVID-19 süresince yapılan çalışmalarla ilgili video gösterimi yapıldı. Video gösteriminin ardından açılış ve yoklama gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından gündeme ek olarak sunulan 2 madde oy birliğiyle kabul edilerek gündem maddelerine eklendi.

ENCÜMEN VE KOMİSYON ÜYELERİ SEÇİLDİ

Ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. İlk olarak encümen üyeleri seçildi. Encümen üyeliğine Ali Aras, Serkan Genç ve Feyzullah Yorulmaz seçildi. İmar Komisyonu üyeliğine Şakir Demirel, Özgür Cengiz, Halil Yıldırım, Tahsin Aras ve Turan Çakan seçildi. Plan Bütçe Komisyon üyeliğine ise Naciye Topçu, Eray Güner, Ziya Arslan, Yalçın Hal ve Erol Özkan seçildi. Tarife Komisyonuna da Selvi Acet, Mustafa Sandıkçı, İbrahim Aktürk, Mustafa Önder ve Kemal Kenar seçildi.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Encümen ve komisyon üyelerinin seçiminin ardından gündemin 5. Maddesine geçildi. Kapaklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan 25/03/2020 tarih E.4877 sayılı dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi konulu yazı oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Kapaklı Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 25/03/2020 tarih E.4880 sayılı Boş Kadro Değişikliği konulu yazı ise görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

2019 YILI FAALİYET RAPORU OKUNDU

Kapaklı Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 25/03/2020 tarih E.4881 sayılı tam zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalışacak olan mühendis ücretinin belirlenmesi konulu yazı oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Meclis toplantısı Kapaklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan 01/04/2020 tarih E.5131 sayılı 2019 Yılı Faaliyet Raporu konulu yazının görüşülmesi ile devam etti. Okunan rapor oy çokluğuyla kabul edildi.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ

Meclis toplantısı Kapaklı Belediye Başkanlığı 2019 yılı denetim komisyonu raporu okunarak bilgi verilmesi ile devam etti. Meclisin 10. Maddesinde yer alan 2019 Mali Yılı Gelir ve Gider Kesin hesaplarının müzakere edilerek karara bağlanması konusu oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Kapaklı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 30/04/2020 tarih E.6170 sayılı Türkiye Sakatlar Derneği Kapaklı Şubesi ile İş Birliği Protokolü yapılması konulu 11. Gündem maddesi de oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ

Meclisin 12. Gündem maddesi Kapaklı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan 17/06/2020 tarih E.8477 sayılı park alanına isim verilmesi konulu yazı ve 13. Gündem maddesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 18/06/2020 tarih E.8588 sayılı Sondaj Kuyusu Açılmak üzere tahsis konulu yazı oy birliğiyle İmar Komisyonuna havale edildi.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Temmuz ayı meclisi olağan toplantısı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 18/06/2020 tarih E.8591 sayılı Dolu Kadro Değişikliği konulu yazının görüşülmesi ve Kapaklı Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 18/06/2020 tarih E.8596 sayılı Norm Kadro Cetvelleri konulu yazının görüşülmesiyle sürdü. Söz konusu 14. ve 15. Gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Kapaklı Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 18/06/2020 tarih E.8590 sayılı tam zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalışacak olan Tabib ücretinin belirlenmesi konulu yazı ve Kapaklı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 22/06/2020 tarih E.8643 sayılı Taşınmaz Satışı Konulu yazı görüşülmek üzere oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Gündemin 18. Maddesinde yer alan Kapaklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan 22/06/2020 tarih E.8672 sayılı Belediye Yatırım ve Hizmetlerinde Kullanmak Üzere İller Bankası A.Ş. den Nakit Kredi Kullanılması konulu yazı oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

15 dakika ara verilmesinin ardından meclis toplantısı Kapaklı Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 22/06/2020 tarih E.8677 sayılı Boş Kadro Değişikliği konulu yazının görüşülmesi ile devam etti. Madde oy birliğiyle kabul edildi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE ARAÇ TAHSİS EDİLECEK

20. gündem maddesinde ise Kapaklı Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 22/06/2020 tarih E.8687 sayılı Müdürlük Kurulması konulu yazı oy birliğiyle kabul edildi. Kapaklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan 23/06/2020 tarih E.8748 sayılı Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün Araç Tahsisi Talebi konulu yazının görüşülmesini içeren gündemin 21. Maddesi de oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis toplantısı 23. Gündem maddesinin görüşülmesiyle devam etti. Kapaklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan 23/06/2020 tarih E.8759 sayılı Ek Bütçe konulu yazı oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Kapaklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan 23/06/2020 tarih E.8762 sayılı Muhtarlık Binalarına Ait Elektrik, Su, Doğalgaz, İnternet, ve telefon Faturalarının Kapaklı Belediyesi Bütçesinden Ödenmesi konulu yazı görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Kapaklı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 24/06/2020 tarih E.8846 sayılı Trampa konulu gündemin 24. Maddesi oy birliğiyle Plan Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonuna havale edildi.

25. gündem maddesi Kapaklı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 24/06/2020 tarih E.8847 sayılı Taşınmaz Devri Konulu yazı oy birliğiyle kabul edildi. Kapaklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan 25/06/2020 tarih E.8910 sayılı Belediye İç Borçlanma konulu yazıyı içeren 26. Gündem maddesi ise oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Kapaklı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 26/06/2020 tarih E.8913 sayılı 323 ada 20 parselde bulunan belediye hissesinin satışı konulu yazı oy birliğiyle İmar Komisyonuna havale edildi.

KİRALIK YERLER KONUSU KARARA BAĞLANDI

Meclis toplantısı 28. Gündem maddesinin görüşülmesiyle devam etti. Kapaklı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 26/06/2020 tarih E.8973 sayılı Bahçeli Evler Mahallesi 680 ada 2 Parselin Bedelinin Ödenmesi veya Takası konulu yazı oy birliğiyle Plan Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonuna havale edildi. Kapaklı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 26/06/2020 tarih E.8976 sayılı Kapaklı Belediyesie ait kiralık yerler konulu 29. Gündem maddesi ise oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Kapaklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından sunulan 26/06/2020 tarih E.8978 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatları konulu yazı ise oy birliğiyle İmar Komisyonuna sevk edildi.

AĞUSTOS AYINDA MECLİS TOPLANACAK

Kapaklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan 26/06/2020 tarih E.8997 sayılı Bütçe İçi İşletme Ücret Tarifesi konulu yazı görüşülmek üzere oy birliğiyle Tarife Komisyonuna havale edilirken gündeme ek olarak eklenen 2 madde de oy birliğiyle kabul edildi. Daha önce belirlenen Ağustos ayı tatil yapma kararı iptal edilerek, Ağustos ayında olağan meclis toplantısı yapılmasına karar verildi.

2.OTURUM PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından meclisin 1. Oturumunu kapatan Kapaklı Belediye Başkan Vekili İbrahim Aktürk, 2. Oturumun 6 Temmuz Pazartesi günü saat 15.00’da Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacağını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2020, 21:07

Furkan Bolat

Editör


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
YORUMLAR
Zafer Başaran
Zafer Başaran - 1 yıl Önce

Büyük sehirin gasp gibi tahsil etmeye çalıştığı su paraları içinde bir şeyler yapmak aklınıza geliyormu. Seçimlerde görüşmek üzere kısmetse.

SIRADAKİ HABER

banner65