Türkiyenin En Büyük Bayan Portalı ataşehir escort Sitesi..

CHP'den yerel esnafa 3 bin TL destek önergesi

Kapaklı Belediye Meclisi, 2021’nin ilk meclis toplantısını gerçekleştirmek üzere Atatürk Kültür Merkezi’nde toplandı. Toplantıda CHP’li meclis üyeleri, yerel esnafa pandemi sürecinde destek olmak amaçlı 1 defaya mahsus 3 bin TL destek verilmesi ile ilgili önergesini meclise sundu.

CHP'den yerel esnafa 3 bin TL destek önergesi

Kapaklı Gazetesi - Kapaklı Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Ocak ayı olağan toplantısının ilk oturumu Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda gündem maddeleri görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.

Başkan Çetin, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. Açılış ve yoklama ile başlayan 2021 yılı Ocak ayı olağan toplantısının ilk oturumu saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla devam etti. Akabinde gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündeme 2 ek madde ilave edildi. CHP’li meclis üyeleri tarafından sunulan ilk önergede meclisin bu yılki tatilinin iptal edilmesi teklif edilirken, ikinci ek gündem maddesinde ise yerel esnafa destek amaçlı 3 bin TL’lik destek talebi yer aldı.

HİSSE SATIŞI OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Gündemin ilk iki maddesinde yer alan Kapaklı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 16/12/2020 tarih E.18558 sayılı Cumhuriyet Mahallesi 451 ada 4 parselde bulunan 94,00 m² lik belediye hissesinin hissedarının kendi hissesine düşen 47,00 m² sinin satılması ve E.18559 sayılı Cumhuriyet Mahallesi 451 ada 4 parselde bulunan 94,00 m² lik Belediye hissesinin hissedarının kendi hissesine düşen 47,00 m² sinin satılması konuları görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ

Bir diğer gündem maddesinde ise Kapaklı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından sunulan 16.12.2020 tarih E.18562 sayılı Ardahan iline bağlı Çıldır Belediyesi ile Kapaklı Belediyesinin kardeş belediye olması konulu yazı görüşülerek oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

4. gündem maddesinde Kapaklı Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 21/12/2020 tarih 18784 sayılı yazısında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca görev yapan Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcılarına 2021 yılında ödenecek olan aylık ödeneğin belirlenmesi konusu oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Sonraki gündem maddesinde Kapaklı Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 21/12/2020 tarih 18785 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca Denetim Komisyonu toplantılarına belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenler ile kamu kurumu dışındaki diğer uzman kişilere 2021 yılında ödenecek olan günlük ödeme miktarının belirlenmesi konusu oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

MECLİS ÜYELERİNİN ALACAĞI HUZUR HAKKI BELİRLENECEK

Gündemin 6. Maddesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 21/12/2020 tarih 18786 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesi uyarınca Kapaklı Belediyesi bünyesinde çalışan Zabıta Memurlarına 2021 yılında verilecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi konusu görüşüldü. İlgili gündem maddesi detaylı incelenmek üzere meclis üyelerinin oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 7. maddesini içeren Kapaklı Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 21/12/2020 tarih 18792 sayılı yazısında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi uyarınca Meclis Başkan ve üyelerine, Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 2021 yılında ödenecek huzur hakkının belirlenmesi konusu oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

SÖZLEŞMELİ PERSONELLERİN MAAŞI BELİRLENECEK

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 22.12.2020 tarih 18844 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan personelin aylık çalışma ücretlerinin belirlenmesi konusu içeren gündemin sekizinci maddesi de oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin bir sonraki maddesinde de Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sunulan 28/12/2020 tarih E.19218 sayılı Kültür İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği konulu yazı görüşülmek üzere oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE YARDIM KONUSU KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

10. gündem maddesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 29/12/2020 tarih 19300 sayılı Dolu Kadro değişikliği konulu yazısının görüşüldü. Söz konusu madde oy birliğiyle kabul edildi.

Kapaklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan 29/12/2020 tarih E.19315 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği konulu yazının görüşülmesini içeren gündemin on birinci maddesi de oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 12. Maddesinde ise Kapaklı Belediyesinin yetki alanı içerisinde bulunan amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılmayacağı konusu görüşüldü. Bu gündem maddesi de meclis üyelerinin oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

‘’YASAYA AYKIRI BULUYORUZ’’

2021 yılının ilk meclis toplantısı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan 30.12.2020 tarih 19348 sayılı Karaağaç Mahallesi 294 ada ve 295 adalar arasında kalan Park, Yol ve otopark alanının plan değişikliği yapılarak Park, Yol ve Sosyal Tesis alanına dönüştürülmesi konusunun olduğu on üçüncü gündem maddesinin görüşülmesi ile devam etti. Konuyla ilgili söz alan CHP Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim Erkan, ‘’Mekansal planlar yapım yönetmeliğinde bu alanın değiştirilemeyeceğine dair hüküm var. Bu plan değişiklikleri ile ilgili Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden bu konuyla ilgili daha önceden tenkit yazısı yedik. Ben bu konuyu biraz yasaya aykırı buluyorum. Muzaffer arkadaşım az önce gösterdi bir kapanan yol oluyor ve yolu da dahil ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Bu konuyla ilgili başka yer bulunsa daha iyi olur.’’ dedi.

‘’DÜĞÜN SALONU YAPMAK İSTİYORUZ’’

Erkan’ın bu önerisine cevaben söz alan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ise; ‘’Gerekçesini komisyonda anlatırsanız karşı çıkılacağını sanmıyorum. Oraya bir düğün salonu yapmayı planlıyoruz. Zaten çok da fazla kullanılmayan bir yol. Mevcut alanı da adanın tamamına dahil edebilirsek iyi olur. Biz bu konuyla ilgili çevre ve şehircilik il müdürlüğü ile de görüşürüz. Bir şey kazanmak maksatlı düşünmüyoruz. Buradaki yolu da bir üst yola dahil ediyoruz.’’ dedi. Yapılan bilgilendirmelerin ardından ilgili gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

İLGİLİ KOMİSYONLARA HAVALE EDİLDİ

Bir sonraki gündem maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan 30.12.2020 tarih 19378 sayılı 02.06.2015 tarih 151 sayılı meclis kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli İlave Revizyon İmar Planına Plan Notu eklenmesi ile ilgili plan değişikliğinin görüşülmesi konusu oy birliğiyle İmar Komisyonuna havale edildi.

Kapaklı Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 30/12/2020 tarih 19396 sayılı Dolu Kadro değişikliği konulu yazısının görüşülmesini içeren on beşinci gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin 16. Maddesinde de Temizlik işleri Müdürlüğü tarafından sunulan 30/12/2020 tarih E.19411 sayılı Kapaklı Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konulu yazının görüşülmesini ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından sunulan 30/12/2020 tarih E.19414 sayılı Kapaklı Belediye Başkanlığı Sıfır Atık Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği konulu yazının görüşülmesi konusu Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

AŞEVİ KONUSU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ

Gündemin 17. Maddesinde Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sunulan 31/12/2020 tarih E.19489 sayılı Kapaklı Belediye Başkanlığı Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği konulu yazının görüşülmesi konusu oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Gündemin 19. ve 20. maddelerini içeren Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sunulan 31/12/2020 tarih E.19490 sayılı Kapaklı Belediyesi Aşevleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmek konulu yazının görüşülmesi ve Kapaklı Belediyesi Yazı işleri Müdürlüğü tarafından sunulan 31/12/2020 tarih E.19557 sayılı Kapaklı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konulu yazının görüşülmesi maddeleri de oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

DENETİM KOMİSYONU ÜYELERİ BELLİ OLDU

Gündemin bir diğer konusunda ise denetim komisyonu üyelerinin seçimi konusu görüşülerek seçime geçildi. Kapalı zarf usulü gerçekleştirilen seçim sonucu olarak Denetim Komisyonuna AK Parti grubundan Özgür Cengiz, Naciye Topçu, Eray Güner; CHP grubundan Muzaffer Yıldıran ve Ender Dubaz seçildi.

MECLİS AĞUSTOS AYINDA TATİL EDİLECEK

Gündemin son maddesinde Yazı işleri Müdürlüğü tarafından sunulan 31/12/2020 tarih E.19562 sayılı 2021 yılı Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi konulu yazı görüşüldü. CHP grubu tarafından verilen önergede meclisin tatil edilmemesi önerisi yer alırken; Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin konuyla ilgili söz alarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin meclis tatil kararına göre karar alınması gerektiğini belirtti. Başkan Çetin’in bilgilendirmesinin ardından meclisin Ağustos ayında tatil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

‘’GÜN ESNAFIMIZA SAHİP ÇIKMA GÜNÜDÜR’’

Meclise sonradan eklenen bir diğer gündem maddesinde ise, CHP grubu tarafından sunulan önerge yer aldı. CHP Kapaklı Belediye Meclis üyelerinin imzasının bulunduğu önergede şu ifadelere yer verildi; ‘’2020 yılında ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sağlık ve ekonomik olarak tüm insanlığı olumsuz olarak etkilemiştir. Ülkemizde de çeşitli tedbirler ve kısıtlamalar alınarak vaka sayılarının düşmesi için girişimler olmuştur. T.C. İçişleri Bakanlığının 18.11.2020 de aldığı ve 20.11.2020 de yürürlüğe giren kararlarına istinaden kafe, kafeterya, alkollü ve alkolsüz restoran, kahvehane, internet kafe ve oyun salonları vb. işletmeler kapatılmıştır. Yıllardır yanımızda olan yerel esnafımıza bugün sahip çıkma günüdür. Bu kapsamda Kapaklı belediye Meclisi’ne işyerleri kapalı ve paket servisi yapamayan işletmelere bir defaya mahsus olmak üzere 3.000TL ödeme yapılmasını arz ederiz.’’ İlgili gündem maddesi de Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

2. OTURUM PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAK

Başkan Çetin, gündem maddelerinde alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek, ikinci oturumun 7 Ocak Perşembe saat 14.00’da yapılacağını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021, 20:48

Furkan Bolat

Editör


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner65