Kapaklı Belediye Meclisi 2024-2029 dönemi ilk toplantısı, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerde yeniden Kapaklı Belediye Başkanı olarak seçilen Mustafa Çetin başkanlığında gerçekleştirildi. 

HAYIRLI OLMASINI DİLEDİ 

Yeni meclisin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Çetin, “Halkımızın hür iradesiyle oluşmuş yeni meclisimizin hayırlı olmasını diliyorum. Yeni dönemde görev alan tüm meclis üyelerimize önümüzdeki 5 yıl boyunca ilçemize kazandırılacak olan hizmetlerde katkı vermeleri ve ilçemize değer katmaları yönünde başarılar diliyorum” dedi. 

Kapakli Belediye Meclisi 2024 1

AÇILIŞ VE YOKLAMA YAPILDI 

Başkan Çetin’in konuşmasının ardından açılış ve yoklama yapıldı. Yeni dönemin ilk toplantısına CHP Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Salih Cepe, mazeret bildirerek katılmadı. Toplantıda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşımız okundu. Gündem maddelerinin okunmasının ardından Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan 05.04.2024 tarih 69207 sayılı Meclis Toplantılarının sesli ve görüntülü kaydedilmesi konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. 

SEVGİ AKSOY VE EMRE İLDİZ KATİP SEÇİLDİ 

Belediye Meclisi Başkanlık Divanında iki yıl görev yapmak üzere Divan Katibi üyeleri seçildi. Gizli oy ile yapılan seçim sonucunda meclis üyeleri Emre İldiz ve Sevgi Aksoy divan katibi üyeliğine seçildi. Ardından yapılan gizli oylama ile Meclis Birinci Başkanvekilliğine Metin Kanat, İkinci Başkan Vekilliği görevine ise Ruhi Özden seçildi. 

GÜVEN TURUT, EMRE İLDİZ VE RAFET ÖZTÜRK ENCÜMENE SEÇİLDİ 

Nisan ayı meclis toplantısı encümen üye seçimi ile devam etti. Gizli oylama ile yapılan seçim sonucunda Encümen üyeliğine Güven Turut, Emre İldiz ve Rafet Öztürk seçildi. 

KOMİSYON ÜYELERİ BELİRLENDİ 

Encümen seçiminin ardından komisyon üyelerinin seçimine geçildi. Komisyonların beş üyeden oluşması oy birliğiyle kabul edildi. Açık oylama ile yapılan seçimler neticesinde İmar Komisyonuna Metin Kanat, Rafet Öztürk, Mahmut Dağlı, Seçkin Dilsiz ve Sertif Kanat, Plan ve Bütçe Komisyonuna Sevgi Aksoy, İsmail Akdaş, Bekir Atak, Ersin Yavuz ve Cengiz Gezer, Tarife Komisyonuna ise Barış Özek, Ruhi Özden, Servet Adıgüzel, İbrahim Arslan ve Öner Vardar seçildi. 

ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA MECLİSİ VE MURAKABE HEYETİ ÜYELERİ BELİRLENDİ 

Komisyon üyelerinin belirlenmesinin 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 4.maddesi gereğince ilçe sınırları içerisinde ziraat ile meşgul bulunanlar arasından Çiftçi Malları Koruma Meclisine asil ve yedek üyeler seçildi. Ertürk Çamurlu, Nusret Saraç, Sermet Sarıca, Zafer Çelebi ve Yücel Başaran asil üye, Kenan Çelik, Ahmet Çakır, Ekrem Çelebi, İsmet Terzi ve Selami Şirin yedek üye olarak seçildi. 

Çiftçi Malları Murakabe Heyetine ise İlhami Özkan, Burhan Küçükişcan, Yener Atalay, Nevzat Yenici ve Mehmet Yıldırım asil üye, Taner Diril, Hüseyin Kara, Salih Er, Cevat İbiş ve Erkan Kesik yedek üye olarak seçildi. 

Kapakli Belediye Meclisi 2024 2

KAPAKLI OSB MÜTEŞEBBİS HEYET ÜYELERİ SEÇİLDİ 

Marmara Belediyeler Birliği asil üyeliğine Hakan Değirmenci, yedek üyeliğine Metin Kanat’ın seçilmesinin ardından Kapaklı OSB Müteşebbis Heyetinde görev yapacak üyeler belirlendi. Mustafa Çetin, Çağlar Bütün, Halil Yıldırım, Nusret Güvercin ve Bekir Atak asil üye olarak, Sevgi Aksoy, Güven Turut, Ruhi Özden, Barış Özek ve Servet Adıgüzel ise yedek üye olarak oy çokluğuyla seçildi. 

AYLIK ÖDENEKLER BELİRLENDİ 

Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcılarına ödenecek aylık ödenek ile meclis başkan ve üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesini içeren gündem maddeleri oy çokluğuyla kabul edildi. 

Öğrenci servis şoförleri kendilerine ait park alanı istiyor Öğrenci servis şoförleri kendilerine ait park alanı istiyor

Sosyal denge tazminatı sözleşmesi görüşmelerine başlanması ve mutabakat sağlanması halinde sözleşmeyi imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesini içeren gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. 

FAALİYET RAPORU OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ 

Gündemin on beşinci maddesini içeren hisse satışı konusu oy birliğiyle gerçekleştirilirken, ardından 2023 yılı faaliyet raporu okundu. 2023 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi. 

Nisan ayı meclis toplantısı 2023 yılı denetim komisyonunun okunarak meclisin bilgisine sunulmasıyla sona erdi. Başkan Çetin, alınan kararların hayırlı olmasını diledi.