Tekirdağ Valiliğinden ‘Kurban Bayramı’ kararları

Olağanüstü toplanan Tekirdağ İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kurban Bayramı öncesi alınması gereken tedbirleri görüştü.

Tekirdağ Valiliğinden ‘Kurban Bayramı’ kararları

Kapaklı Gazetesi - 1 Temmuz 2020 günü Tekirdağ Vali Yardımcısı Ahmet Narinoğlu başkanlığında olağanüstü olarak toplanan Tekirdağ İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığının 30.06.2020 tarihli ve 10499 sayılı “Kurban Kesim Yerlerine Yönelik Tedbirler” konulu Genelgesinin uygulanmasına yönelik konuları ve bu doğrultuda gerekli kararları aldı.

2020 yılı Kurban Bayramında dini amaç ve ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların, kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak kesebilmelerini sağlamak amacıyla kurban satılacak veya kesilecek yerlerin belirlenmesi ve bu konulara ilişkin diğer hususlarla ilgili tedbirlerin alınması ile ilgili şartların düzenlenmesi için toplanan “Tekirdağ Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu” şu kararları aldı:

1. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili Yönetmelikler ile 26.06.2020 tarih ve 31167 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ ve İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları doğrultusunda, bütün kurum ve kuruluşların üzerine düşen sorumlulukları titizlikle yerine getirmelerine,

2. Tarım ve Orman Bakanlığınca yayımlanan 2010/07, 2010/13 ve 2013/16 sayılı genelgelerinde bildirilen şartları taşıyan kurbanlık hayvanların Trakya dışından ilimize sevkinde bu konudaki denetimlerin geçmiş yıllarda olduğu gibi, ilgili kurum ve kuruluşlarca sıkı bir şekilde devam ettirilmesine,

3. 2020 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ doğrultusunda ilimize kurbanlık hayvan girişlerinin 01.07.2020 tarihinden itibaren izin verilmesine,

4. Kurbanlık hayvanların ilimize giriş noktaları olan İstanbul tarafından Kınalı ile Silivri, Çanakkale tarafından Malkara, Kırklareli tarafından Hayrabolu, Edirne tarafından Muratlı giriş noktalarında, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri elemanlarınca denetim ve kontrollerin birlikte yapılmasına, hayvan taşıma olasılığı bulunan kamyonların tamamının durdurularak kontrol edilmesine ve özellikleri belgelerine uymayan hayvan sevkleri ile raporsuz hayvan sevkleri hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanmasına, kaçak hayvan hareketlerine karşı düzenlenen yol kontrol ve denetimlerinin etkinliğini artırmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca yeterli sayıda araç gereç ve personel görevlendirilmesine, ayrıca yol kontrollerinde kullanılmak üzere motorize ekiplerin ilgili kurumlar tarafından oluşturulmasına,

5. 4. Madde de Yıl boyu denetim ve kontrolü yapılan Hayvan Sevk Kontrol Noktalarında 01.07.2020-05.08.2020 tarihleri arasında, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince oluşturulacak ekipler tarafından, sorumluluk alanları içinde bulunan kolluk kuvvetleri ve zabıta ekipleri ile birlikte, daha sıkı denetim yapılması amacıyla 7/24 saat esasına göre nöbet tutulmasına ve hayvan hareketlerinin belge kontrolünün yapılmasına,

6. Deniz yoluyla İlimize giriş yapacak olan hayvan nakil araçlarının denize kıyısı olan Marmara Ereğlisi, Süleymanpaşa, Şarköy ve Saray İlçe Belediyeleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma görevlileri tarafından kontrol edilmesine,

7. Denetimler esnasında, Ülkemizin Anadolu kesiminden ilimize sevk edilen hayvanların beraberinde 2010/07, 2010/13/ ve 2013/16 sayılı genelgelerde belirtilen belgelerin, Trakya kesimindeki diğer illerden ilimize sevk edilen hayvanların beraberinde Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu ve İl içi sevklerde ise büyükbaş hayvanlarda pasaport, küçükbaş hayvanlarda nakil belgesi bulunmadığının tespiti halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” kapsamında gerekli cezai işlemlerin uygulanmasına,

8. Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ gereği belirlenen esaslara uygun olarak, İl/İlçe Kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinin açık adreslerinin 10.07.2020 tarihine kadar DHYS (Din Hizmetleri Yönetim Sistemi) ne girilmesine,

9. İlçelerimizde Kaymakam başkanlığında toplanan İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarınca belirlenen Kurbanlık hayvan satış ve kesim yeri bilgilerini komisyona sunmak üzere komisyonumuz adına görevlendirilen Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mezbahalar Şube Müdürlüğünün (saglikdb@tekirdag.bel.tr) mail adresine de en kısa sürede bildirilmesine,

10. Kurbanlık hayvan satış yerlerinin tebliğ doğrultusunda, etrafı çevrili, hayvan giriş ve çıkışlarının kontrol edilebileceği, yetiştirici, satıcı ve diğer vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde hazırlanmasına, şartları uymayan yerlere satış yeri izni verilmemesine,

11. Kurban satış ve kesim yerlerinde COVİD-19 salgını sebebiyle Komisyonların İl Pandemi Kurulu ile işbirliği içerisinde gerekli tedbirlerin alınmasına,

a. Satış ve kesim yerlerinde ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması, en az 1,5 metre (3-4 adım) olacak şekilde fiziki mesafe kurallarına uyulması, satış ve kesim yerlerinin tüm girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği bulundurulması hususlarında gerekli tedbirlerin alınmasına,

b. Hayvan satış alanının etrafı sınırlandırılır, insan kalabalığını önlemek için hayvan ve insanların giriş- çıkışına uygun kontrollü kapılar oluşturulur. Hayvan satış yerler içinde uygun yönlendirmelerin yapılmasına,

c. Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişinin sağlanmasına,

d. Hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlerine, COVID-19’dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelaların asılmasına,

e. Hayvan satış alanlarına ateş ve solunum sıkıntısı olanlar alınmamalıdır, Satış ve kesim yerlerinin girişlerinde vatandaşların ateşi ölçülerek, ateşi 38°C üzerinde olanlara tıbbi maske takılması, girişlerine izin verilmemesi ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmesinin sağlanmasına,

f. Müşterilerin hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları için uyarıların yapılmasına.

g. Hayvan satış alanında insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için uygun hayvan satış üniteleri oluşturulur. Bu üniteler arası mesafenin en az 2 metre olmasına,

h. Her hayvan satış ünitesinin uygun yerinde el antiseptiği veya hijyeni sağlayacak uygunlukta kolonya bulundurulmasına,

i. Hayvan satış alanı içerisinde ulaşılabilir yerlerde el yıkamak için lavaboların oluşturulmasına,

j. Girişte el antiseptiği kullanılmasına,

k. Ateşi ve solunum sıkıntısı olan, COVID-19 tanısı olan veya temaslısı müşterilerin, hayvan satış alanlarına girmemesinin sağlanmasına,

l. Hayvan satış alanlarında maske takılmasına,

m. Müşteri ve satıcıların hayvan satış alanlarında fiziki mesafeye uymalarının sağlanmasına,

n. Müşteri ve satıcılar arasında el teması (tokalaşma) olmamasının sağlanmasına,

o. Yeterli sayıda lavabo ve tuvalet olmasının sağlanmasına,

p. Abdesthanelerde ve tuvaletlerde yeterli malzeme olması için gerekli tedbirlerin alınması ve devamlı sıvı sabun ve kağıt havlu bulundurulmasına,

r. Satıcıların geceledikleri yerde yataklar arası mesafe, en az 1,5 metre olmalıdır. Satış ünitesinde bulunan satıcıların diğer satış ünitesinde olanlarla temas etmemesine,

12. Bilgilendirme kapsamında aşağıdaki çalışmalar yapılacaktır.

a. Kurban ibadetinin dini ve toplumsal boyutları hususunda bilgilendirme yapılmasına,

b. Başta kist hidatik, şarbon, bruselloz, kırım kongo kanamalı ateşi, tüberküloz gibi hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar olmak üzere toplum ve çevre sağlığı, etin usulüne uygun işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi, sakatatın çöpe atılmaması, evcil ve yabani hayvanlara verilmemesi ve benzeri konularda vatandaşlar aydınlatılır. Ayrıca COVID-19 nedeniyle dikkat edilmesi gereken kurallar özenle hatırlatılır. Zoonotik hastalıklar ve COVID-19 ile ilgili bilgilendirici tabelaların hayvan satış yerleri ve hayvan kesim yerlerinde uygun alanlara Süleymanpaşa Belediyesi tarafından asılmasına,

c. Kasaplar; su geçirmeyen önlük, maske, eldiven, su geçirmez çizme kullanmalıdır. Her hayvan kesiminden sonra, eldiven değiştirilmeli, kesim aletleri yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir.

13. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıklarınca kendi görev sahalarına giren ve “Kurban Hizmetleri Komisyonunca” belirlenen kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinde kurbanlık hayvanların belge ve sağlık kontrollerinin yapılması için yeterli sayıda veteriner hekim ve araç görevlendirilmesine, kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, hayvan refahına ve çevre temizliğine uygun olarak bizzat kesmelerine veya vekâlet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmalarına ve yetkili kurumlarca kesim yerlerinde yeteri kadar din görevlisi, güvenlik görevlisi, kasap ve yardımcı personel bulundurulmasına,

14. Belediye Başkanlıkları tarafından kurbanlık hayvan satış yerlerinin taşeron firmalara verilmesi durumunda, yapılan sözleşmenin alınan komisyon kararları doğrultusunda hazırlanması, satış ve kesim yerlerinin belediye veteriner hekimleri ve zabıta görevlilerinin kontrol ve denetiminde olmasının sağlanmasına,

15. Halk Eğitim Müdürlüklerince, ilgili uzman kişilerden de faydalanarak, kurban kesimi konusunda kasaplara ve kurban hizmetlerinde görev alacak tüm personele yönelik görev alanları ile ilgili kursların düzenlenmesine, İlçe Müftülüğü tarafından kurbanlık satış ve kesim yerlerinde görev yapacak personelini tanıtıcı “Görevli Kimlik Kartı” ve “Kesim Elemanı Kimlik Kartı” düzenlenmesine,

16. Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıklarınca, meydana gelebilecek muhtemel bir salgın hastalığa karşı karantina yerlerinin belirlenmesine ve kurban bayramından en geç 15 gün önce İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirilmesine, karantina alanı olarak belirlenen yerlere “KARANTİNA” ibaresi yazılı levhanın görülebilecek bir yere asılmasına, kontroller esnasında hastalıktan şüpheli hayvan tespit edildiğinde zabıta eşliğinde bu hayvanların karantinaya alınmasına,

17. Kurban bayramı müddetince İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından oluşturulacak ekipler ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerince görevlendirilen yetkililerce ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesine, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıklarının beyaz masa telefonlarına (153 ) ve 2585922 nolu faksı ile 0850 459 5959 nolu telefonlarına şikâyetlerin bildirilmesine,

18. Kesilen hayvanlarda insan tüketimine sunulamayacak bir hastalık çıkması durumunda kesilen hayvanların tüketimine izin verilmeyerek Büyükşehir ve İlçe Belediye ekipleri tarafından veteriner hekim nezaretinde usulüne uygun şekilde imha edilmesinin sağlanmasına,

19. İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonları tarafından sorumluluk alanları içerisindeki satış ve kesi yerlerinde görev yapacak resmi görevlilerin isim ve iletişim bilgilerinin kurban bayramında görevli kurumlara bildirilmek üzere İl Kurban Hizmetleri Komisyonu adına İl Müftülüğüne gönderilmesine,

20. Ülkemizin Anadolu kesiminden İlimize belgesiz olarak sevk edilen veya menşei belli olmayan hayvanların tespiti halinde, tüm masrafları sahibine ait olmak üzere hayvanların en yakın kesimhaneye götürülmesi esnasında taşıma araçlarına emniyet güçleri tarafından eşlik edilmesi amacıyla emniyet güçlerinin sorumluluk alanları içerisinde bulunduğu ilçe sınırlarının dışına çıkabilmeleri için Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli olurların alınmasına,

21. Kurban raporu ve kurban istatistiklerinin 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin 5. Maddesi (t) fıkrası hükmüne göre 04/09/2020 Cuma günü mesai bitimine kadar DHYS (Din Hizmetleri Yönetim Sistemi) veri tabanına girilmesine, 

22. Mezbaha ve kurban kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşasının önlenmesi için randevu sisteminin getirilmesi ve hayvan kesimi, yüzme, et paylaşımı ve benzeri işlemler esnasında sıra bekleyenleri sıkıntıya düşürmeyecek şekilde gerekli tedbirlerin İl Pandemi Kurulu kararlarına uyularak alınmasına,

23. COVİD-19 Rehberi kapsamınsa Kurbanlık hayvan satış yerlerinin olası hastalık riskine karşı İlçe Belediye Başkanlıklarına bağlı ilgili birimlerce her gün temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılmasına, görevlilerce dezenfeksiyon kayıtlarının tutulmasına ve kontrollerde bu kayıtların gösterilmesinin teminine ve nakil sonrasında araçlarda bulunan altlık ve gübrelerin bulaşıcı hastalık etkenlerinin riskinin yok edilmesi açısından güvenli bir şekilde imha edilmesinin sağlanmasına, bayram öncesi kurban satışı süresince ve bayram süresince belediyeler, kurban satış ve toplu kesim yapılacak yerlerde yeterli sayıda temizlik ekiplerinin, araçlarıyla birlikte düzenli olarak çalışır halde tutulmasına, özellikle bayramın ilk iki günü temizlik elemanı ve atık toplama araç sayısının arttırılmasına,

24. İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından satış yerlerinden ya da kesim yerlerinden kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması için başta uyuşturucu içeren tabanca olmak üzere, yakalama gereçlerine sahip yakalama timlerinin oluşturulmasına, 

25. Bayram öncesi ve bayram süresince özellikle kurban kesimlerinin yoğun olduğu ilk iki gün İl/İlçe Belediye Başkanlıkları ile Büyükşehir Belediye Başkanlığının Zabıta birimlerinin aralıksız denetim yapmalarına,

26. İl, İlçe ve mahallelerde ruhsatlı hayvan park, pazar, panayır ve borsaları dışındaki yerlerde hayvan alım ve satımlarının yasaklanmasına, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıkları Zabıta Birimleri ile il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından sorumluluk alanlarındaki geçici izin belgesi bulunmayan hayvan satış yerlerinin faaliyetlerine son verilmesi ve bu yönde gereken tedbirlerin alınmasına,

27. Kurban satış yerlerinde sığır cinsi hayvan satışlarında kurbanlık kesilen hayvanların Türkvet Sisteminde düşümünün yapılması amacıyla satıcının, kesim tarihi itibariyle 7 (yedi) gün içinde pasaportları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teslim etmesine,

28. Kesimhanelerde kesilen kurbanlık sığır cinsi hayvanlar ile küçükbaş hayvanların kulak küpeleri, Resmi Veteriner Hekim tarafından imha edilerek Türkvet Sistemi üzerinden düşüm işlemlerinin yapılmasına,

29. Komisyonlar tarafından belirlenen kesim yerlerinin dışında ve köylerde kurbanlık olarak kesilecek büyükbaş hayvanların kulak küpesi ve pasaportları ile küçükbaş hayvanların kulak küpelerinin toplanması ve Türkvet Veri Tabanı üzerinden düşüm işlemlerinin yapılabilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin, kendi idari sınırları içerisinde yer alan köy/mahalle muhtarları ile bilgilendirme toplantısı düzenlemek suretiyle bu konu hakkında kendilerine yazılı tebligat yapmasına,

30. İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonları tarafından kurban bayramından sonra yapılacak olan değerlendirme toplantıları neticesinde hazırlanacak raporun, 16.09.2020 tarihine kadar İl Kurban Hizmetleri Komisyonu adına Tekirdağ İl Müftülüğüne göndermesine,

31. İlgili Kurum ve kuruluşlarca denetimlerde görevlendirilen personelin görevini yerine getirmediğinin tutanakla tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla İl Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirilmesine,

32. İlgili Yönetmelik, Tebliğ ve Komisyon Kararlarına aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu ve 2020 yılı Kurban hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin 19. Maddesinde belirtilen cezai işlemlerin uygulanmasına,

33. İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonları tarafından kurbanlık hayvan satın alacak vatandaşlarımızın kulak küpesi bulunmayan hayvanları satın almamaları ve aldıkları kurbanlık hayvanlarda, alınan tüm önlemlere rağmen, hastalık şüphesi uyandıracak belirti gördükleri takdirde kurban satış ve kesim yerinde bulunan resmi görevlilere müracaat etmeleri hususunda bilgilendirilmelerine,

34. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan “Kurban Rehberi”nin Tekirdağ Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıkları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik il müdürlüğü ile İl Müftülüğünün web sitesinde yayınlanmasına,

35. 2020 yılı kurban kesme ve kestirme ücretlerinin mahalli şartlara göre İl/İlçe Komisyonlarınca  belirlenirken ilçe komisyonlarına işbirliği ve destek olunması için Büyükşehir Belediyesinden destek verilmesi, kesme ve kestirme ücretlerinin ilan edilmesine,

36. Kurban satış yerlerine getirilip satılamayarak il dışına geri götürülmek istenen hayvanlar için mutlak suretle Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu almaları konusunda yetiştiricilerin uyarılmasına, konu ile ilgili satış yerlerinde gerekli bildirimlerin yapılmasına,

37. Kurban satış ve kesim yerlerinde; dini vecibelere, sağlık şartlarına, hayvan refahına ve çevre temizliğine uyulması hususunda İl/İlçe Müftülüklerince camilerde hutbe ve vaazlarla açıklamalar yapılmasının sağlanmasına,

38. İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından uygun görülen kurban satış ve kesim yerlerinin adres ve telefonlarının kamuoyuna duyurulması için Tekirdağ Valiliğinin, Tekirdağ İl Müftülüğünün, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçelerdeki ilgili kuruluşların Web sayfalarında yayınlanmasına, basının bilgilendirilmesine, muhtarlık ve cami ilan panolarına asılmasına,

39. Kurbanlık hayvan satış yerlerine 2020 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğde belirtilen hususlara uymayan, küpesiz ve belgesiz büyükbaş ve küçükbaş hayvan girişlerine izin verilmemesine, olumsuzlukların tespiti halinde gerekli yasal işlemlerin yapılmasına,

40. Büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde belediyeler tarafından Karar, Yönetmelik, Tebliğ, Kurul Kararları ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddelerinin uygulanmasını sağlamak maksadıyla, bu tebliğin 15 nci maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğini önleyici tedbirleri de içeren bir yönetim planı hazırlanarak Komisyona sunularak uygulamaya konulmasına,

41. 2020 yılı kurban kesme ve kestirme ücretlerinin mahalli şartlara göre İlçe Komisyonlarınca belirlenerek kamuoyuna ilan edilmesine,

42. Kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğin 5. Maddesi (m) fıkrasında belirtilen “kesim yerlerinde komisyon üyesi kurum ve kuruluşlardan yeterli sayıda personel görevlendirilir ve ücretleri Kurban Komisyonu hesabından ödenir” hükmü gereğince İlçe komisyonlarınca belirlenen bir bedelin Kurban Satış ve Kesim Yerlerinden tahsil edilerek açılacak hesaptan ilgili personele ödenmesine,

43. Bu kararın birer örneğinin gereği için; 11 İlçe Kaymakamlığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, Büyükşehir Belediye Başkanlığına, 11 İlçe Belediye Başkanlığına, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Karayolları Şefliğine, Ticaret Odası Başkanlığına, Ticaret Borsası Başkanlığına, Ziraat Odası Başkanlığına ve Veteriner Hekimler Odası Başkanlığına gönderilmesine,

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2020, 20:28

Furkan Bolat

Editör


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner3