Petrol İş’ten 'esnek çalışma düzenlemesi'ne tepki

Petrol İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Mehmet Kaya, yaptığı basın açıklamasında, TBMM’de görüşmelerine başlanan ve içerisinde “Esnek çalışma düzenlemesi” de bulunan Torba Kanun’a tepki gösterdi.

Petrol İş’ten 'esnek çalışma düzenlemesi'ne tepki

Kapaklı Gazetesi - Esnek Çalışma Düzenlemesi ile birlikte 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlara Esnek çalışmanın kapılarını açılacağını ve bununda yasal hale getirileceğini belirten Petrol İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Mehmet Kaya, bu düzenlenmenin Kıdem Tazminatı’na ve emeklilik hakkına bir saldırı olduğunu söyledi. Hemen sitemizi incele ve tercihini yap.

‘’MEZARDA EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ GİBİ’’

İstihdamın esnekleşmesine ve güvencesizleşmeye yol açacağını ve belli yaş gruplarındaki çalışanların kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırılacağını belirten Petrol İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Mehmet Kaya yaptığı açıklama da şunları söyledi; “Torba Kanun, 3 Kasım 2020 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanmıştır. Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”, işçi konfederasyonlarının ve sendikaların tüm tepki ve itirazlarına karşın yasalaştırılmak istenmektedir. Çalışma hayatında salgının yol açtığı sorunlar ortadayken ve İzmir’de deprem sonrası kurtarma çalışmaları henüz sürerken, bu düzenlemelerde ısrar edilmesini yeni bir felaket fırsatçılığı olarak değerlendiriyoruz. 1999 Depremi’nden hemen sonra çıkarılan “Mezarda emeklilik” düzenlemesi gibi, son Torba Kanun ile salgın ve deprem gündemi içerisinde çalışma hayatında köklü değişiklikler yapılmak istenmektedir. Bu nitelikte bir düzenlemede sosyal diyalog mekanizmalarının işletilmemesi ve sendikaların görüşünün alınmamış olması, Torba Kanun ile gerçek niyetin istihdamın arttırılması değil emekçilerin temel haklarının gasp edilmesi olduğunu göstermektedir.’’

‘’YANGINDAN MAL KAÇIRIRCASINA’’

Kaya, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü; ‘’Yangından mal kaçırırcasına çıkarılmak istenen bu düzenleme ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışmasının önündeki engeller kaldırılacaktır. Ücretli istihdamının dörtte birinden fazlasını oluşturan bu kesimlerin, kıdem ve ihbar tazminatı hakları ellerinden alınacaktır. İşe iade davası açma yolları kapanacak ve güvencesiz istihdam yaygınlaşacaktır. Belli yaş grubuna yönelik bu düzenleme ile çalışma hayatında büyük bir ayrımcılık yapılmış ve Anayasa’ya aykırı hareket edilmiş olacaktır. Torba Kanun ile esnek çalışma biçimlerinden kısmi zamanlı çalışma da teşvik edilmektedir. Kısmi zamanlı çalışmanın yaygınlaşması ile emekçilerin bir bölümü gelir kaybına uğrayacak, emeklilik hakkını kazanmaları daha da zorlaşacak ve iş güvenceleri zayıflayacaktır.’’

‘’KIRMIZI ÇİZGİMİZ GEÇİLECEKTİR’’

Kıdem tazminatının işçilerin en doğal hakkı olduğunu savunan Kaya, ‘’Yine düzenlemede yer alan bir başka düzenleme ile ayda 10 günden az çalışan 25 yaş altı gençlerin emeklilik hakkı ötelenecektir. Ayrıca kayıt dışı işçi çalıştıran işverenlere af getirilmekte ve üstüne istihdamını kayıt içine aldıklarında teşvik verilmektedir. İşçi sınıfının temel haklarını ortadan kaldıran düzenlemeler, sendikal örgütlenmeyi de olumsuz etkileyecek, emekçileri örgütsüzleştirerek ve bölerek yeni hak gasplarına karşı daha da güçsüz hale getirecektir. En önemlisi, Torba Kanun ile yıllardır hükümetlerin ve işverenlerin hedefinde olan kıdem tazminatı hakkımızda önemli bir gedik açılacak ve kırmızı çizgimiz geçilecektir. Bu gerçekten hareketle işçi konfederasyonları düzenlemeye ilişkin ortak bir tavır geliştirmişler, esnekleşme ve güvencesizleşme getiren düzenlemelere karşı bir basın açıklaması yayınlamışlardır. Sosyal medyada sendikalar ve emekçiler, Türk-İş’in çağrısı doğrultusunda haklarına sahip çıkarak seslerini birleştirmişlerdir. Emeğin ortak tepkisi ve sesine kulak verilmesini istiyor, Torba Kanun’un ilgili maddelerinin derhal geri çekilmesini talep ediyoruz. İşçilerin adil ve yeterli bir ücret alabilecekleri, güvenceli ve kurallı bir çalışma düzeni istiyoruz. Geleceğimizle ve ekmeğimizle oynanmasına izin vermeyeceğiz.” Diyerek açıklamasını noktaladı.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020, 14:16

Furkan Bolat

Editör


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner65