“Memurlar vergi indirimi istiyor”

Vergi Haftası dolayısıyla açıklama yapan Türk Büro-Sen Tekirdağ-Çanakkale Şube Başkanı Adnan Gürel, memurların vergi indirimi talep ettiğini söyledi.

“Memurlar vergi indirimi istiyor”

Kapaklı Gazetesi - Türk Büro-Sen Tekirdağ-Çanakkale Şube Başkanı Adnan Gürel, 1990 yılından bu yana kutlanmakta olan Vergi Haftası münasebetiyle bir açıklama yayımladı. Gürel, “Vergi adaletsizliğinin giderilmesi için bütün kamu görevlilerinin gelir vergisi oranı %15 olarak sabitlenmelidir.” dedi.

“KAMU GÖREVLİLERİNİN VERGİ ORANI %15 OLARAK SABİTLENMELİDİR”

Vergi haftasında memurların da vergi indirimi talebinde bulunduklarını belirten Şube Başkanı Gürel, “Bilindiği üzere vergi oranlarında artan oranlı tarife uygulanmakta, elde edilen gelir dilimlere ayrılmakta ve her dilime ayrı vergi oranı uygulanmaktadır. Yani gelir arttıkça vergi dilimi yükselmektedir. %15’lik vergi dilimine giren toplam kazanç tutarının üst limiti 24.000 TL’dir. Her ne kadar bu artış, geçtiğimiz yıllara oranla daha makul olsa vergide adaleti sağlayacak bir rakam olmaktan oldukça uzak bir seviyede bulunuyor. Vergi adaletsizliğinin giderilmesi için bütün kamu görevlilerinin gelir vergisi oranı %15 olarak sabitlenmelidir.” ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞMA KOŞULLARI AĞIR HALE GELMİŞTİR”

Personel eksikliği yaşandığını da belirten Gürel, “Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nda personel yetersizliği dolayısı ile her bir çalışan iki kişilik iş yapmak zorundadır. Kurumda boş kadrolara atama yapılmadığı için çalışanların çalışma koşulları oldukça ağır hale gelmiştir. Mesai kavramı unutulmuş, yoğun çalışma temposundan dolayı sosyal yaşantısı olmayan çalışanların, kişisel ve ailevi sorunları gittikçe artmıştır. Hangi işin, hangi işe eşit olduğu belirlenmeden (iş tanımı yapılmadan) çıkarılan 666 sayılı KHK ile aynı işi yapanlar arasında önemli ölçüde ücret farklılıkları ortaya çıkmıştır. Maliye ve GİB çalışanlarının özel hizmet tazminatları artırılarak diğer kamu kurumlarıyla eşitlenmeli ve adaletsizlik giderilmelidir. Kurumda aynı işi yapanlar arasında ücret adaletsizliği ve fırsat eşitsizliği devam etmektedir. Bu adaletsizliğin giderilmesi için hem Gelir’de hem de Gider’de çalışan Maliyeciler, pandemi sebebiyle ertelenen kurum içi uzmanlık sınavlarının biran önce yapılmasını beklemektedir.” dedi.

“ÇALIŞANLAR ARASINDA HASTALIK GÖRÜLME ORANI OLDUKÇA YÜKSEK”

Kamu personellerinin koronavirüse en çok maruz kalan çalışma grubunda olduğunu söyleyen Başkan Gürel, “Ayrıca dünya ve ülkemizi geçtiğimiz yıldan bu yana etkisi altına alan COVID-19 virüsü sebebi ile maalesef binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup, kamuda alınan birçok tedbire rağmen Gelir İdaresi Teşkilatı çalışanları arasında hastalık görülme ve maalesef ölüm ile sonuçlanma oranı oldukça yüksektir. Bu konuda da kamu çalışanlarının en temel hakkı olan yaşama hakkı korunmalı, gerek görülmesi halinde alınan tedbirler daha da artırılmalıdır. Bilgi birikimi ve her türlü donanıma sahip olan Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi çalışanları bütün olumsuz şartlara rağmen vatandaşa hizmetin en iyisini vermeye çalışmaktadır. Çalışanların birikmiş sorunları çözülmeden vergi sistemi arzu edilen verimliliğe kavuşamaz.” ifadelerini kullandı.

Türk Büro-Sen Tekirdağ-Çanakkale Şube Başkanı Adnan Gürel, çözüme kavuşması gereken diğer sorunları ise şu şekilde sıraladı;

-657 sayılı kanunda mali hizmetler sınıfının oluşturulması,
-Ek ödemelerin emekli keseneğine dahil edilerek emekliliğe yansıtılması,
- Ek gösterge oranlarının yükseltilmesi, Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki personele de ek gösterge verilmesi sağlanması,
-666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan fazla çalışma uygulamasının yeniden başlatılması, resmi ve dini bayramlarda ve idari izinlerde çalışan personele fazla çalışma ücreti ödenmesi,
-Kamudaki uzmanların özlük haklarının eşitlenmesi konusunda yapılan düzenlemeye Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm uzmanlar dahil edilerek merkez taşra ayrımına son verilmesi,
-Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatlarında görev alan asıl ve geçici personele verilen belediye ulaşım kartının taşra teşkilatına (Defterdarlık ve Vergi Dairesi Personeline) de verilmesi,
-Personelin tümünün gelişimine katkı sağlayıp, hizmetin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi ve hizmet kalitesinin artırılması bakımından Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılması, Müdür ve Müdür Yardımcılığı Görevde Yükselme Sınavlarının rutin hale getirilmesi,
-Aynı iş yerinde aynı işi yapan çalışanlar arasındaki ücret adaletsizliğinin giderilmesi
-Personelin görev tanımları yeniden yapılması ve Personelin, görevi dışında çalıştırılmaması,
-Vergi haftasında Maliye Bakanlığı çalışanlarına asgari ücret tutarında ikramiye ödenmesi,
-Denetim, yoklama icra ve tahsildarlık görevlerini ifa eden personelin ulaşım, yemek ve güvenliklerine ilişkin yaşadığı aksaklıkların giderilmesi,
-Personelin yer değiştirmeye ilişkin atama taleplerine kıstas getirilerek boş kadroların bulunduğu birimlerin ve illerin internet ortamından duyurulması,
-Engelli, teknisyen yardımcısı, yardımcı hizmetliler sınıfı ve diğer personel için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının açılması,
-4/B’li olarak istihdam edilen personelin kadroya geçirilmesi,
-Güvenlik görevlilerimiz ve Personelin 657 sayılı kanunda belirtilen çalışma sürelerine riayet edilmesi, çalışma sürelerinin aşılması halinde izin verilmesi,
-Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlık merkez ve taşra teşkilatı çalışanlarının çocuklarına kreş imkanı sağlanması,
-Görevlendirmelerde Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği hükümlerine titizlikle uyulması konusunda taşra teşkilatının uyarılmasını çalışanlar adına vergi haftasında talep ediyoruz.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021, 11:08

Furkan Bolat

Editör


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
YORUMLAR
HASAN
HASAN - 3 ay Önce

HADİ ORDAN YATTIKLARI YERDEN BİR DÜNYA MAAŞ ALIYORLAR GÜNDE 5 SAAT ÇALIŞIYORLAR BİRDE VERGİ İNDİRİMİYMİŞ ASKERİ ÜCRETLİ NEYAPSIN

SIRADAKİ HABER

banner65