mersin escort - istanbul escort

‘’Aile hekiminizi ziyaret edin’’

Kapaklı İlçe Sağlık Müdürlüğü, vatandaşların herhangi bir rahatsızlığı olmasa dahi yılda en az bir kez aile hekimine başvurması gerektiğini belirtti.

‘’Aile hekiminizi ziyaret edin’’

Kapaklı Gazetesi - Kapaklı İlçe Sağlık Müdürlüğü, vatandaşların herhangi bir rahatsızlığı olmasa dahi yılda en az bir kez aile hekimine başvurması gerektiğini belirtti.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgi notunda aile hekiminin öneminden bahsedilirken vatandaşlara da tavsiyelerde bulunuldu. Aile hekimlerinin görev ve sorumluluklarından bahsedilen notta, ‘’Aile hekimleri, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis,  tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiplerdir.’’ İfadelerine yer verildi.

‘’PERİYODİK SAĞLIK MUAYENESİ YAPAR’’

Aile hekimlerinin sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler sunduğu belirtilen notta, ‘’Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir. Aile hekimi, kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp, kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunar, sağlıkla ilgili olarak kayıtlı kişilere rehberlik yapar, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini verir. Kendisine kayıtlı kişilerin ilk değerlendirmesini yapmak için altı ay içinde ev ziyaretinde bulunur veya kişiler ile iletişime geçer. Kayıtlı kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları (kanser, kronik hastalıklar, gebe, loğusa, yenidoğan, bebek, çocuk sağlığı, adölesan, erişkin, yaşlı sağlığı ve benzeri) yapar, periyodik sağlık muayenesi yapar, tetkik hizmetlerinin verilmesini sağlamak  ya da bu hizmetleri verir.’’ denildi.

‘’TETKİK VE TEDAVİ YAPAR’’

Aile hekimlerinin gerektiğinde diğer sağlık kurumları ile entegre çalıştığına değinilen notta şu ifadeler yer aldı; ‘’Kendisine kayıtlı kişileri yılda en az bir defa değerlendirerek sağlık kayıtlarını günceller. Evde takibi zorunlu olan özürlü, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı kişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir. Aile sağlığı merkezi şartlarında tanı veya tedavisi yapılamayan hastaları sevk etmek, sevk edilen hastaların geri bildirimi yapılan muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirir, ikinci ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile evde bakım hizmetlerinin koordinasyonunu sağlar. Gerektiğinde hastayı gözlem altına alarak tetkik ve tedavisini yapar. Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde gerektiğinde hastayı gözlem amaçlı yatırarak tetkik ve tedavisini yapar. Aile sağlığı merkezini yönetir, birlikte çalıştığı ekibi denetler ve hizmet içi eğitimlerini sağlar. İlgili mevzuatta birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmi tabiplerce kişiye yönelik düzenlenmesi öngörülen her türlü sağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve sair belgeleri düzenler.’’

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2019, 18:10

Furkan Bolat

Editör


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner3