Kapaklı

Kapaklı

Kapaklı'nın Tarihçesi

Halk arasında 93 Harbi ( Rumi yıl-1293 ) olarak bilinen, 1877-1878 yıllarında yapılan Osmanlı-Rus savaşında. Tuna ( Balkan ) Cephesi ve Kafkas cephesinde Osmanlı ordusu savaşı kaybetmişti. Bu bölgede yaşayan yaklaşık bir milyon Osmanlı Türkü mülteci konumuna düşmüş ve göçe maruz kalmıştı. Kapaklı'nın kurucusu olanlar bugünkü Bulgaristan'ın Veliko Tırnova iti ile Sofya yolunun geçtiği vadideki Novoselo (Nosel), Balvan, Yemen, Selvi, Sürat, Malkoç ve Karalar köylerinden bin güçlüklerle buralara kadar gelebilmişler ve Saray, Çerkezköy (Türbedere) merkezleri ve köylerinde yerleşmişlerdir. Kapaklıpınar köyü, Osmanlı Devleti'nin o zamanki padişahı Sultan II. Abdülhamit Han döneminde Edirne Sancağı Tekfurdağı (Tekirdağ) vilayeti. Saray kazasi, Türbedere (Çerkezköy) nahiyesine bağlı olarak Ferman-ı Şahane ile Novalselo (Nosel) Yemen ve Balvan'dan göç edenler tarafindan yeni kurulan köylerden biridir. Merkezinde kaynak suyu olan bu yerin üzeri kapatılarak, kuyu haline getirilmiştir. İlk yerleşim bu kuyu etrafında başlamış ve köy adını, bu kuyudan alarak "Kapaklıpınar" köyü olmuştur. Zamanla ismi kısaca Kapaklı olarak anılmaya başlamış ve kayitlara da Kapaklı Köyü olarak geçmiştir. 

06/12/2012 tarihinde çıkan 6360 sayılı yasa ile daha önce Çerkezköy ilcesine bağlı olan Uzunhacı, Karlıköy, Bahçeağıl, Yanıkağıl ve Pınarca köylerinin ve Karaağaç Beldesinin bağlanması ile Kapaklı ilçesi kurulmuştur.

Kapaklı'nın Nüfusu

Kapaklı’nın nüfusu her geçen yıl artış göstermektedir. 2007 yılı itibariyle Karaağaç Beldesi ve köyler hariç bağımsız nüfusu 41 bin 956 olan Kapaklı merkez nüfusu 2013 yılı sonu itibariyle 70 bin 267’ye yükseldi.


Büyükşehir Yasası ile birlikte Karaağaç beldesi ve 5 köyün mahalle olarak Kapaklı’ya bağlanması ile birlikte Kapaklı’nın toplam nüfusu 2013 yılında 85 bin 898, 2014 yılında 92 bin 003, 2015 yılında 97 bin 700, 2016 yılında 97 bin 700, 2017 yılında 105 bin 243, 2018 yılında 116 bin 882 iken 2019 yılı sonu itibariyle 120 bin 489 olmuştur.

Kapaklı'nın Kültür Durumu

Kapaklı'da yaşayan insanların % 90'ı Türkiye'nin 81 ilınden göç ederek Kapaklı'ya yerleşmişlerdir. Dolayısıyla her yöreden, her kültürden insana rastlamak mümkündür. İnsanlar geldiği yöreye ait şivelerin,yemeklerin,giyimlerin,adet ve geleneklerin bazılarının hala devam ettirmektedirler. Ancak zaman geçtikçe bazı gelenekler değişmekte bazıları da unutulmaktadır. 


Bölgesel ve yöresel dernekler vasıtasıyla bazı etkinlikler düzenleyerek insanlar bir araya gelmekte tanışmaya, kaynaşmaya ve bazı geleneklerini sürdürmeye çalışmaktadırlar. Kapaklı yeni kurulan bir ilçe olduğu için pek çok kurum yeni kurulmaktadır.Halk eğitimi merkezi, kültür merkezi, sinema salonları, tiyatro salonları, ticaret ve sanayi odasi, esnaf odasi, şoförler odasi gibi halkın sık sık bir araya gelebileceği, tanışıp kaynaşabileceği ve kültür etkinliklerinin yapılacağı sosyal alanlar bulunmamaktadır. Zaman zaman belediyemizin düzenlediği etkinliklerde ve milli bayramlarda bir araya gelerek bu ihtiyacı karşılamaya çalışmaktadırlar. İnsanların çoğu göç geldiği ve çeşitli yörelerden oldukları için komşuluk ilişkileri de çok fazla gelişmemiştir. Ancak en sevindirici husus bu kadar farklı yöreden gelen insanların, kültürel çatışma olmadan bir arada barış içinde yaşayabilmeliridir.


Çeşitli yörelerden gelmiş insanlar Kapaklı'nın belli bölgelerinde değil her yöne dağılmış vaziyettedirler. Yani bir apartmanda ve ya bir cadde ve sokakta her yöreden insan bulunmaktadır. Farklı yörelerden gelen bu insanlar tanışıp evlenmekte ve birbirlerinin kültürlerini tanıma şansı yakalamaktadırlar. İlerleyen zamanlarda Kapaklı'da bir çok kültürün bir arada yaşadığı kaynaştığı çok çeşitlilik gösteren kendine has, çok renkli bir kültürü olacağı aşikardır.

Kapaklı'nın Ekonomik Durumu

Kapaklı, 1970 lerde ağırlıklı olarak tanm ve hayvancılıkla geçinen bir nüfusa sahipti. 1973 yılından sonra Çerkezköy Organize Sanayinde fabrikaların çalışmaya başlamasıyla birlikte burada yaşayanlar işçi olarak çalişmaya başladı. Yıllar geçtikçe kurulan fabrikaların sayılarının artmasına paralel olarak Kapaklı'da çalışan sayisi da artış gösterdi. 6 Aralık 2012 tarihinde be§ tane köy ve bir belde Kapaklı'ya bağlanarak Kapaklı'nın yeni mahalleleri oluştu. Daha önce köy statüsünde olan Uzunhacı, Karlıköy, Bahçeağıl, Yanıkağıl ve Pınarca mahallelerinde yerel halkın büyük bir çoğunluğu, yaklaşık 5000 kişi tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlarken. Kapaklı merkez mahallelerinde ve Karaağaç Mahallesi'nde yaşayanların büyük bir çoğunluğu sanayi kuruluşlarında çalışarak geçimini sağlamaktadırlar. 


1234 ha alana kurulu olan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinin büyük bir kısmı Kapaklı İlçe sınırları içerisinde yer almaktadır. Burası Türkiye'nin en büyük ve en köklü sanayi bölgelerinden biridir, istanbul'a yakınlığı ve geniş ulaşım imkanları nedeniyle ( TEM Otoyolu, Çerkezköy Tren yolu, Tekirdağ Limanı, Çorlu Havalimanı, Istanbul Havalimanı) sürekli gelişme göstermektedir. Burada 321 sanayi parselinde 284 firma üretim ve inşaat halindedir. Buradaki firmaların 29'u yabancı ülke yatırımlarına aittir. 321 parselin dışında 3000 m2 nin altında 39 küçük parsel ve parsellerde üretim yapan 23 firma mevcuttur. 


Ayrıca Karaağaç mahalle sınırlanmız içinde yeni kurulan ıslah OSB alanımızda da 35 adet parselde bazıları inşaat bazıları faal durumda fabrikalar mevcuttur. Islah OSB'den normal OSB'ye geçiş çalışmaları devam etmektedir. Hem ıslah OSB de hem de Çerkezköy OSB alanındaki çeşitli büyüklükteki bu firmalarda yaklaşık 60.000 kişi çalışmaktadır. Bölgemizde bulunan farklı ölçekteki sanayi kuruluşlarının çoğunluğu Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarındandır. 2013 yılında açıklanan Türkiye'nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşunun 20 tanesi, ikinci 500 büyük kuruluş listesinin 14 tanesi bölgemizde yer almaktadır. Ayrıca 2013 yılında açıklanan Türkiye'nin büyük 1000 ihracatçı firması listesinde bölgemizden 24 firma yer almaktadır. Bu sanayi kuruluşlarının büyük bir kısmı Dünya'nın çeşitli ülkelerine ihracat yaparak hem bölge ekonomisine hem de Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlamaktadırlar. Her geçen gün sanayi kuruluşlarının sayısı artmakta ve buna bağlı olarak çalışan sayisi da artış göstermektedir.

Kapaklı'nın Ulaşım Durumu

Kapaklı İlçesine ulaşım, karayolu ve demiryolu ile yapılmaktadır. Kapaklı ilçesi, Kınalı Ayrımı - Çerkezköy - Çorlu yolu ile Çerkezköy - Saray - Vize - Kırklareli yollarının kavşak noktasında bulunmaktadır. Ayrıca Beyciler-Çerkezköy bağlantı yolu ile TEM’e bağlanmaktadır. Kapaklı için önem taşıyan TEM bağlantı yolu, ilçenin İstanbul metropolü ile ilişkisini kuvvetlendirmektedir. Kapaklı ilçesinin, Tekirdağ il merkezi ile bağlantısı Çerkezköy – Çorlu – Tekirdağ karayolu ile sağlanmaktadır. Kapaklı ilçesine Çerkezköy demiryolu bağlantısı İstanbul – Edirne – Avrupa demiryolu ile sağlanmaktadır. Çerkezköy istasyonu önemli ihracat istasyonlarından biridir. Ayrıca İstanbul – Çerkezköy elektrikli banliyö hattında 1996’dan beri yolcu taşınmaktadır. İlçedeki deniz yolu bağlantısı, Tekirdağ limanı ile ilişkilidir.

Kapaklı'nın Konumu

İlçemiz Türkiye’nin kuzeybatı kesiminde, Marmara Bölgesi’nin Ergene ve Çatalca - Kocaeli bölümlerinde toprakları bulunan Tekirdağ’ın yeni bir ilçesidir. Günümüzde İstanbul, Tekirdağ, Çerkezköy ve Çorlu gibi önemli merkezlerin yakınında olan Kapaklı ilçesi 193,7 km² yüzölçümüne sahiptir. Kapaklı ilçesi; kuzeyde Saray ilçesi, doğuda Ergene İlçesi, güneyde Ergene ve Çerkezköy, batıda ise İstanbul ili ile çevrili bulunmaktadır. İstanbul - Edirne TEM otoyoluna 15 km uzaklıkta bulanan Kapaklı, aynı zamanda Çerkezköy - Saray yolu (D567) üzerinde yer almaktadır. Kapaklı; Çerkezköy’e 6 km, Çorlu’ya 29 km, Tekirdağ’a (Süleymanpaşa’ya) 66 km ve İstanbul’a 110 km, uzaklıkta bulunmaktadır. İlçe, Coğrafi Koordinat Sistemine göre 27° 460 - 28° 060 doğu boylamları ve 41° 150- 41° 240 kuzey enlemleri arasında yer almaktadır