Sokağa çıkma yasağı Cumartesi günü başlıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında sokağa çıkma yasağı, 22 Mayıs Cuma günü 23.59 itibariyle başlıyor.

Sokağa çıkma yasağı Cumartesi günü başlıyor

Kapaklı Gazetesi - Koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı 22 Mayıs Cuma günü itibariyle yürürlüğe giriyor. Ramazan bayramı boyunca uygulanacak olan yasak, 26 Mayıs Salı günü sona erecek.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında, sokağa çıkma yasağında açık olacak dükkanlar ve kurumlar da belirlendi. Ayrıca genelgede belirtilen iş kollarında çalışanlar ya da iş yeri sahipleri de sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.

İŞTE GENELGENİN DETAYLARI

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede 81 ilde 4 gün uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik detaylar belli oldu. 22 Mayıs saat 24.00 ile başlayan ve 26 Mayıs 24.00’da son bulan yasak boyunca, şu kurum ve çalışanlar yasaktan muaf tutulacak;

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

a. Market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler;
a.1. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21.05.2020 Perşembe ve 22.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

2. Kısıtlamanın olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

a.3. 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacaktır.

b. 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar günleri ile 25.05.2020 Pazartesi, 26.05.2020 Salı günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir.

c. Ramazan Bayramı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,

d. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

e. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, nöbetçi eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

f. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek

Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

g. Ulaşımda tedarik sağlamak amacıyla:
• Kaymakamlıklarımız tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet akaryakıt istasyonu açık olacaktır,
• İl sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu açık olacaktır,
• Lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir) açık olacaktır,
• Nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır,
• Çiftçilerin mağdur olmaması adına zirai amaçlı akaryakıt satışı yapan Tarım Kredi Kooperatiflerinin mahallelerdeki pompa istasyonları yalnızca çiftçiye yakıt vermek üzere açık bulunacaktır,
• Acil Sağlık Hizmetleri sunumunda kullanılan 112 ambulanslarının yakıt ihtiyaçlarını karşılamak üzere sözleşmeli bulunduğu petrol istasyonu tarafından işletmecileriyle haberleşip yakıtları karşılanacaktır,

h. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
i. İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,
j. Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
k. Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
l. İlimize özgü sanayi tesislerinden:

• Demir çelik, kimya ve cam sanayi vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan bölümlerde görevli olanlar,
• Üretim zincirinde olup mamulü heba olma riski olan yerlerde (plastik, kağıt, tekstil, karton, metal, cam) çalışanlar,
• İşlenmesi geriye bırakılamayan zorunlu olan mamullerde çalışanlar,
• Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletme çalışanları (Botaş, akaryakıt depoları ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri, termik santrallerine kömür sağlayan kömür madeni işletmeleri gibi),
• Sanayi tesislerinde üretimi yüksek ısı ve buharla yapmak zorunda olup 24 saat esasına göre çalışmak zorunda olan fırın ve kazanlarda üretim yapan teknik çalışanlar,
• Taş ve toprağa dayalı yüksek dereceli fırın çalıştıran işletme çalışanları,
• Taahhütlerini ve siparişlerini yetiştirmek için veya ihracatını gerçekleştirmek için üretim yapmak durumunda olan sanayi çalışanları,
• Tarım sektörüne tarım üretiminde kullanılan araç imal edenler,
• Hayvan yemi üreten yem tesisleri,
• İçme suyu üretim tesislerinde çalışması zorunlu olan teknik elemanlar,
• Makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,
• Kamu kurumlarında zorunlu yemek hizmeti sunan işyerleri,
• Çalışmasına izin verilen endüstriyel tesislere/ sanayi tesislerine, şantiyelere yemek hizmeti sunan işyerleri,
• Gümrük işletmeleri ve gümrük işlemleri yürüten birim çalışanları,
• Yük boşaltmak ve yüklemek mecburiyetinde olan liman çalışanları,

m. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,
n. Oteller ve konaklama yerleri,
o. Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,
p. Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),
r. Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,
s. Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç- gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),
t. İlimiz sınırları içerisinde:

• Bitkisel üretime girdi tedariki sağlayan Trakya Yağlı Tohumlar Birliğine bağlı Kooperatifler,
• Pancar Ekicileri Kooperatifleri,
• Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,
• Ziraat Odaları,
• İlimizde bulunan gübre bayii, zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler, (Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek)
• Hayvansal üretime yem tedariki sağlayan yem bayileri,

u. 23.05.2020 Cumartesi ve 26.05.2020 Salı günü sebze/meyve toptancı halleri,

3. İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

a. Bu kararın (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,
b. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),
c. Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev alanlar,
d. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
e. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
f. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, g. Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,
h. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

Bu kapsamda; Pandemi tedbirleri süresince ikametlerine yakın yerlerde haftanın pazartesi- çarşamba- cuma günleri saat 09.00- 12.00 arasında dışarı çıkmasına izin verilen bedensel engelliler ve yanlarındaki refakatçileri veya yardımcıları,

i. Demir-çelik, cam vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,
j. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),
k. Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,
l. Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,
m. 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında

Kaymakamlar tarafından oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

n. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,
o. Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ile 23.05.2020 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında ise marketler, bakkallar, manavlar, kasap ve kuruyemişçiler iş yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar,
p. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
r. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
s. İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),
t. Veteriner hekimler,
u. Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim, dikim, budama, sulama, ilaçlama, gübreleme, çapalama gibi faaliyetler kapsamında ilimize özgü olanlar:

• İlçelerimizde çiftçilikle de iştigal ettiğini belgeleyen (ÇKS, ziraat odası belgesi, kiralama, sözleşme veya diğer tarımsal belgeler) zirai faaliyetlerde zorunlu çalışması gereken çiftçiler ve maiyetinde çalışacak olan tarım işçileri,
• İlimiz sınırları içerisinde Bitkisel üretime girdi tedariki sağlayan Trakya Yağlı Tohumlar Birliğine bağlı Kooperatifler, Pancar Ekicileri Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, Ziraat Odaları, Devlet Destekli Tarım Sigortası(TARSİM) çalışanları,
• İlimizde bulunan gübre, zirai ilaç ve tohum, fide vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmelerde çalışanlar,
• Hayvansal üretime yem tedariki sağlayan yem bayilerinin mal sevkiyatında çalışanlar (sevk edilen malın fatura veya sevk belgesini ibraz etmek zorundadır.),
• Çiftçilerimizin mevsim itibariyle ekim, dikim sırasında günlü ve zorunlu ihtiyacı olan gübre ve mazot gibi girdileri dağıtan/ sağlayan Tarım Kredi Kooperatifi çalışanları,
• Çiftçilere tohum, fide, yem, gübre, zirai ilaç dağıtıcıları,
• Damızlık sığır yetiştiriciliği birliğinde görevli veteriner hekimler/ teknisyenler,
• Üreticilere danışmanlık hizmeti veren ziraat, gıda mühendisi/ teknisyenler,
• Tarım sektörüne tarım üretiminde kullanılan araç imal edenlerden sipariş yetiştirme taahhüdü olanlar,
• Tarım alet ve makinalarının bakım ve onarımlarını yapanlar (İlçenin tarımsal kapasitesine göre Kaymakamlar tarafından belirlenecek en fazla 1 işyeri),
• İlimize giriş/çıkış yapan biçerdöverlerin trafik kurallarına uymak şartı ile biçerdöver sahipleri, operatörleri ve teknik elemanları,
v. Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları (Telekom, TURKSAT, asansör vb. gibi anlık arızaya müdahale edecek hizmet sunan servisler),
y. İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,
z. Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu, Pazartesi ve Salı günleri çalışacak personel,

aa. 19.05.2020 gün ve 31 Nolu İl Pandemi Kurulu Kararı ile ilçeler ve mahalleler arası toplu ulaşım araçları kısıtlamasının sadece; 21- 22.05.2020 günlerinde bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılamak için sabah 10.00 akşam 17.00 saatleri ile sınırlı olmak üzere, araçlarda %50 yolcu taşıma kurallarına uyulması, maske takılması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi şartı ile kaldırılmasına,

bb. Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü 07.00-10.00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile 26.05.2020 Salı günü saat 18.00’dan sonra marketlerde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),

cc. Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

dd. 24 Mayıs 2020 Pazar günü, 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri,

ee. Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

ff. Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanlar, gg. 24.05.2020 Pazar gününe (bayramın birinci günü) münhasır olmak üzere aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde refakatçileri (şehit yakınlarımızın şehitliklere ulaşımları talepleri halinde kaymakamlıklarca sağlanacaktır.)

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalması esastır.

• Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olacaktır.
• Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi için görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacaktır.
• Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak bir komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, plan doğrultusunda il/ilçedeki ekmek üreten iş yerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir.
• Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günü gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacaktır (bu kapsamda gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.). 23.05.2020 Cumartesi günü gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2020, 16:11

Furkan Bolat

Editör


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner65